Català | Español | English | Deutsch Buscar
Canal Palma YouTube Canal Ajuntament de Palma twitter Canal Ajuntament de Palma Facebook

Home -> Areas -> Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat

Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat

Relació de matèries genèriques delegades:

  • Model de Ciutat
  • Urbanisme
  • Habitatge
  • Adscripció d'organismes i empreses:

    • Patronat Municipal de l'Habitatge i RIBA

Gerència d'Urbanisme:
Avinguda de Gabriel Alomar, 18, 6a
CP 07006
Tel. 971 22 59 00 · Fax 971 44 94 40

És competència de la Gerència d'Urbanisme tramitar les llicències i comunicacions prèvies d'obres i les llicències i declaracions responsables d'activitats del terme municipal de Palma, vetlar per la seguretat dels establiments públics, tramitar l'informe d'avaluació d'edificis (IEE), vetlar pel compliment de la normativa urbanística i de l'edificació, proporcionar informació urbanística i tramitar modificacions del planejament de la ciutat. La Gerència d'Urbanisme s'estructura en cinc departaments: Planejament i Gestió Urbanística, Obres i Qualitat de l'Edificació, Activitats i Seguretat dels Establiments, Valoracions, Projectes i Informació Urbanística i, finalment, Disciplina i Seguretat dels Edificis (inclou IEE).

**** NOVETATS:

FINESTRETA ÚNICA

La finestreta única de l'Àrea d'Urbanisme i Habitatge està situada a la planta baixa de l'Edifici Municipal de les Avingudes, ubicat a l'avinguda de Gabriel Alomar, núm. 18. En aquest espai d'atenció a la ciutadania es poden realitzar un gran nombre de gestions i tràmits, des de les 8.30 del matí fins a les 14 hores. El servei que dóna és presencial. També es pot sol·licitar cita prèvia per a ser atès per un tècnic competent trucant al telèfon 010.

Have not been data

¿Te ha sido útil esta página?

© Ajuntament de Palma Plaça de Cort, 1 . 07001 Palma (Illes Balears) Telephone: 971225900 - 630308226