Català | Español | English | Deutsch Buscar
Canal Palma YouTube Canal Ajuntament de Palma twitter Canal Ajuntament de Palma Instagram Facebook

Inici -> Àrees -> Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat

Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat

Relació de matèries genèriques delegades:

 • Model de Ciutat
 • Urbanisme
 • Habitatge
 • Adscripció d'organismes i empreses:

  • Patronat Municipal de l'Habitatge i RIBA

  Gerència d'Urbanisme:
  Avinguda de Gabriel Alomar, 18, 6a
  CP 07006
  Tel. 971 22 59 00 · Fax 971 44 94 40

És competència de la Gerència d'Urbanisme tramitar les llicències i comunicacions prèvies d'obres i les llicències i declaracions responsables d'activitats del terme municipal de Palma, vetlar per la seguretat dels establiments públics, tramitar l'informe d'avaluació d'edificis (IEE), vetlar pel compliment de la normativa urbanística i de l'edificació, proporcionar informació urbanística i tramitar modificacions del planejament de la ciutat. La Gerència d'Urbanisme s'estructura en cinc departaments: Planejament i Gestió Urbanística, Obres i Qualitat de l'Edificació, Activitats i Seguretat dels Establiments, Valoracions, Projectes i Informació Urbanística i, finalment, Disciplina i Seguretat dels Edificis (inclou IEE).

**** NOVETATS:

Nom Telèfon
Arxiu de la Gerència

Avinguda de Gabriel Alomar, 18 Planta -1 C.P.:07006 Palma

971225900 (ext. 8889, 8071, 8077 o 8148) 
Departament d'Activitats i Seguretat d'Establiments (Llicències d'Activitats)

Avinguda de Gabriel Alomar, 18 2 C.P.:07006 Palma

971225900 ext. 8238-8240 
Departament de Disciplina Urbanística i Seguretat dels Edificis

de Gabriel Alomar, 18 3 C.P.:07006 Palma

971 225 900. ext: 8322, 8323, 8324 
Departament de Planejament i Gestió Urbanística

Avinguda de Gabriel Alomar, 18 5 C.P.:07006 Palma

Servei de Planejament urbanístic: 971 225900, ext: 8512 i 8517
Servei de Gestió urbanística: 971 225900, ext: 8433 i 8440

 
Departament d'Habitatge

Avinguda de Gabriel Alomar, 18 4 C.P.:07006 Palma

971 225900 ext. 8273/8214 
Departament d'Obres i Qualitat de l'Edificació

Avinguda de Gabriel Alomar, 18 3 C.P.:07006 Palma

971 449441. ext: 8549 
Gerència Municipal d'Urbanisme

Avinguda de Gabriel Alomar, 18 6 C.P.:07006 Palma

971 22 59 00 
Oficina Antidesnonaments

Carrer Ferreria, 11 C.P.:07002 Palma

971 214 197 
Patronat Municipal de l'Habitatge - RIBA

Avinguda de Gabriel Alomar, 18 baixos C.P.:07006 Palma

971 723284 - 971 710940 
Secció d'Informació Urbanística

Avinguda de Gabriel Alomar, 18 baixos C.P.:07006 Palma

971 225900 - ext. 8153 

Pàgina de 2,  11 continguts

T'ha resultat útil el contingut d'aquesta pàgina?

© Ajuntament de Palma. Plaça de Cort, 1 . 07001 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971225900 - 630308226