Català | Español | English | Deutsch Buscar
Canal Palma YouTube Canal Ajuntament de Palma twitter Canal Ajuntament de Palma Instagram Facebook

Home -> Areas -> Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat

Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat

Relació de matèries genèriques delegades:

  • Model de Ciutat
  • Urbanisme
  • Habitatge
  • Adscripció d'organismes i empreses:

    • Patronat Municipal de l'Habitatge i RIBA

Gerència d'Urbanisme:
Avinguda de Gabriel Alomar, 18, 6a
CP 07006
Tel. 971 22 59 00 · Fax 971 44 94 40

És competència de la Gerència d'Urbanisme tramitar les llicències i comunicacions prèvies d'obres i les llicències i declaracions responsables d'activitats del terme municipal de Palma, vetlar per la seguretat dels establiments públics, tramitar l'informe d'avaluació d'edificis (IEE), vetlar pel compliment de la normativa urbanística i de l'edificació, proporcionar informació urbanística i tramitar modificacions del planejament de la ciutat. La Gerència d'Urbanisme s'estructura en cinc departaments: Planejament i Gestió Urbanística, Obres i Qualitat de l'Edificació, Activitats i Seguretat dels Establiments, Valoracions, Projectes i Informació Urbanística i, finalment, Disciplina i Seguretat dels Edificis (inclou IEE).

**** NOVETATS:

FINESTRETA ÚNICA

La finestreta única de l'Àrea d'Urbanisme i Habitatge està situada a la planta baixa de l'Edifici Municipal de les Avingudes, ubicat a l'avinguda de Gabriel Alomar, núm. 18. En aquest espai d'atenció a la ciutadania es poden realitzar un gran nombre de gestions i tràmits, des de les 8.30 del matí fins a les 14 hores. El servei que dóna és presencial. També es pot sol·licitar cita prèvia per a ser atès per un tècnic competent trucant al telèfon 010.

Name Telephone
Building Licences - Department for Building Discipline and Security

de Gabriel Alomar, 18 3 PC:07006 Palma

971 225 900. ext: 8322, 8323, 8324 
Business Licences - Department for Business Activities and Security

Avenue de Gabriel Alomar, 18 2 PC:07006 Palma

971225900 ext. 8238-8240 
City-Planning - Department for Edification and Quality

Avenue de Gabriel Alomar, 18 3 PC:07006 Palma

971 449441. ext: 8549 
City-Planning Actions - Department for Urbanistic Planning and Rebuilding

Avenue de Gabriel Alomar, 18 5 PC:07006 Palma

Servei de Planejament urbanístic: 971 225900, ext: 8512 i 8517
Servei de Gestió urbanística: 971 225900, ext: 8433 i 8440

 
Department providing Organisation and Information Services

Avenue de Gabriel Alomar, 18 baixos PC:07006 Palma

971 225900 - ext. 8153 
Patronat Municipal de l'Habitatge - RIBA

Avenue de Gabriel Alomar, 18 baixos PC:07006 Palma

971 723284 - 971 710940 
Purchases and expropriations - Department for Urban Soil Management

Avenue de Gabriel Alomar, 18 4 PC:07006 Palma

971 449432. ext: 8434 
Urbanistic Management

Avenue de Gabriel Alomar, 18 6 PC:07006 Palma

971 22 59 00 

8 contents

¿Te ha sido útil esta página?

© Ajuntament de Palma Plaça de Cort, 1 . 07001 Palma (Illes Balears) Telephone: 971225900 - 630308226