Català | Español | English | Deutsch Buscar
Canal Palma YouTube Canal Ajuntament de Palma twitter Canal Ajuntament de Palma Instagram Facebook

Inici -> Certificat de residència per a viatges

Població.01 - Certificat de residència per a viatges per a residents a Palma (Sense cita prèvia)

Descripció

Vàlid per al descompte de residència per a viatges.

Validesa: 6 mesos desde la data d'expedició, per la qual cosa es pot utilitzar en tots els viatges que es realitzin en aquest període.

Es pot obtenir el certificat per a viatges de manera presencial (OAC i caixers) ò electrónica (utilitzant un certificat digital o amb la targeta ciutadana).

>> Obtenció certificat residència amb TARGETA CIUTADANA

Si s'utilitza la targeta ciutadana a la següent pantalla s'ha d'introduïr:

 • número de targeta ciutadana. No s'han d'introduir els zeros de l'esquerra (per exemple, si el seu núm. és el 0.012.345.678, s'introduirà 12345678)
 • data de naixement en format DD/MM/AAAA.

Si teniu targeta ciutadana però no disposau del número, podeu recuperar-lo en qualsevol moment a l' Àrea de l'usuari (infotci.palma.cat) indicant DNI, data de naixement, correu electrònic i s'enviarà un missatge amb les dades sol·licitades.


>> Obtenció certificat residència amb CERTIFICAT DIGITAL

Qui ho pot sol·licitar?

Persona física

Requisits

Persones inscrites al Padró municipal de Palma, residents amb passaport comunitari i dels següents països: Noruega, Suïssa, Liechtenstein i Islàndia, els seus familiars nacionals de tercers països beneficiaris del dret de residència o del dret de residència permanent i els ciutadans nacionals de tercers països, residents de llarga duració.

Nota: En els casos dels residents estrangers que s'esmenten, és important recordar que si no tenen el NIE gravat a la seva inscripció padronal, i en conseqüència no figuri el dit NIE al certificat que s'emeti, el dit certificat no serà vàlid als efectes del descompte de viatges.

Ajuda de la Seu Electrònica

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Efectes de silenci

No n'aplica

Documentació a lliurar

Presencial:

Sol·licitud verbal, aportant la següent documentació:

 • ESPANYOLS:
  • DNI, carnet de conduir o passaport
 • ESTRANGERS:
  • Targeta d'identitat estranger
  • passaport o carnet d'identitat del país comunitari + certificat del registre de ciutadà de la Unió Europea  
 • MENORS:
  • DNI, NIE o passaport del progenitor empadronat amb el menor.
  • En cas contrari, aportar l'autorització/declaració següent:
 • CENTRES D'ACOLLIDA:
  • Document expedit pel Consell de Mallorca, amb signatura original i segellat, que indiqui el menor per el qual es demana el certificat, les dades i DNI de la persona que figura com a autoritzada per a recollir-lo, que haurà d'exhibir el document d'identiat de la persona representada -del menor-.
  • En cas de no tenir el document d'identitat del menor, podeu dur el certificat d'alta en el Centre d'Acollida expedit per l'IMAS.

Per Internet

 • certificat digital o targeta ciutadana

Si ve un tercer:

On sol·licitar-lo?

Presencial:

Per Internet:

Termini de tramitació

El termini de tramitació és: immediat

Preu i forma de pagament

Presencial:

 • taxa d'expedició de documents administratius, concepte 310-00.

Per Internet:

 • gratuït

Normativa

Reial decret 1316/2001, de 30 de novembre, pel qual es regula la bonificació en les tarifes dels serveis regulars de transport aeri i marítim per als residents a les comunitats autònomes de Canàris i les Illes Balears, i a les ciutats de Ceuta i Melilla.

Més informació

Informació subvencions per al transport aeri (Ministeri de Foment)


Descàrrega d'arxius

Data darrera modificació: 5 de desembre de 2022

T'ha resultat útil el contingut d'aquesta pàgina?

© Ajuntament de Palma. Plaça de Cort, 1 . 07001 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971225900 - 630308226