Català | Español | English | Deutsch Buscar
Canal Palma YouTube Canal Ajuntament de Palma twitter Canal Ajuntament de Palma Facebook

Inici

Informació pública de la modificació del Pla d'Acció d'Energia Sostenible del T.M. de Palma

6 de juny de 2017

Àrea d'Ecologia, Agricultura i Benestar Animal. Informació pública de la modificació del Pla d'Acció d'Energia Sostenible del T.M. de Palma. L'Excm. Ajuntament Ple, en sessió de dia 25 de maig passat va acordar:

1.- Aprovar inicialment els canvis introduïts en el Pla d'Acció d'Energia Sostenible (PAES) del terme municipal de Palma, aprovat pel Ple Municipal el 29 de gener de 2015 i publicat al BOIB núm. 19, de 7 de febrer de 2015.

2.- Sotmetre a informació pública l'esmentada modificació mitjançant anunci al BOIB, durant un termini de 30 dies.

3.- Una vegada finalitzat el termini assenyalat i en absència d'al·legacions, l'esmentada modificació del Pla d'Acció d'Energia (PAES) quedarà aprovada definitivament, havent de tornar-se a publicar al BOIB i donar compte al Ple. A tal efecte conforme el que es disposa a l'apartat 3, es sotmet a informació pública l'expedient durant el termini de 30 dies, comptats a partir del dilluns 5 de juny i fins al 14 de juliol, ambdós inclosos.

L'expedient corresponent es troba disponible a l'Oficina Tècnica de Medi Ambient, ubicada al primer pis de l'edifici del carrer Joan Maragall, núm. 3 i es podrà consultar de dilluns a divendres de les 9,30 a les 13,30 hores o al següent enllaç: www.palma.cat.

Descàrrega d'arxius

Data darrera modificació: 6 de juny de 2017

Seu Electrònica
Certificat de residència per a viatges Portal de Transparència Sol·licitud Cita prèvia El Batle Serveis atenció violència de gènere Accessibilitat Oficines d'Atenció a la Ciutadania - 010 Projectes cofinançats per Fons Europeus Perfil del contractant Factura electrònica Targeta Ciutadana Queixes i suggeriments No disposam de la informació que cercau? Podeu exercir el vostre dret d'accés, fent una petició a l'Ajuntament perquè us la faci arribar. Aquest enllaç s'obrirà en una finestra nova Oferta pública de feina Tauler d'edictes i anuncis

© Ajuntament de Palma. Plaça de Cort, 1 . 07001 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971225900 - 630308226