Català | Español | English | Deutsch Buscar
Canal Palma YouTube Canal Ajuntament de Palma twitter Canal Ajuntament de Palma Instagram Facebook

Inici

LLISTES PROVISIONALS PARTICIPANTS I PLÀNOLS FIRA NADAL 2022/2023

28 d'octubre de 2022

LLISTES PROVISIONALS

Es fan publiques les llistes provisionals de persones admeses i excloses, amb indicació del motius d'exclusió.

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es fan publiques les llistes provisionals de persones admeses i excloses, amb indicació del motius d'exclusió, així com la relació provisional dels llocs de venda assignats i els plànols on es representen gràficament els dits llocs. Aquesta publicació té, a tots els efectes,caràcter de notificació.

De conformitat amb el que preveuen les bases de la convocatòria, les persones
interessades disposen d'un termini de tres dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la
publicació d'aquesta llista a la web municipal, per a presentar al Registre General de
l'Ajuntament les observacions o reclamacions que estimin pertinents.

Descàrrega d'arxius

Data darrera modificació: 3 de novembre de 2022

T'ha resultat útil el contingut d'aquesta pàgina?

© Ajuntament de Palma. Plaça de Cort, 1 . 07001 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971225900 - 630308226