Català | Español | English | Deutsch Buscar
Canal Palma YouTube Canal Ajuntament de Palma twitter Canal Ajuntament de Palma Instagram Facebook

Inici

Obertura termini presentació de sol·licituds d'inclusió al Cens de peticionaris Mercat dels Mercats temporal de Palma-no artesanals-2021

26 d'agost de 2015

Anunci de renovació del cens de peticionaris dels mercats no artesanals

D'acord amb la Provisió dictada per Batlia en data 24 d'agost de 2021, i conformement amb les previsions contingudes al Títol I de les vigents Normes i barems dels mercats municipals temporals per a l'adjudicació d'autoritzacions d'ocupació (reglament aprovat definitivament pel Ple de l'Ajuntament en sessió de data 30/9/1999 i publicat en BOCAIB núm. 139, de 6/11/1999), es fa públic, perquè se'n tingui general coneixement, que el termini de presentació de sol·licituds per integrar el Cens de peticionaris per cobrir eventuals llocs de venda vacants als mercats temporals municipals del Baratillo Avingudes, Pere Garau (exterior), Santa Catalina (Soler), Son Ferriol, S'Arenal, Can Pastilla, Sa Vileta (Pl.Tarent), Coll den Rabassa, Rafal Nou Son Fuster i Les Meravelles, serà de l'1 al 30 de setembre de 2021, (ambdós inclosos). Es dóna així compliment a les previsions de renovació cada dos anys de l'esmentat Cens, contingudes a l'esmentat Reglament municipal, amb subjecció als principis de publicitat i concurrència.

Les persones interessades han d'emplenar l'imprès normalitzat i adjuntar-hi els documents que justifiquin les circumstàncies que s'hi manifestin. Aquest imprès, juntament amb diferents fulls informatius, es pot recollir a les Oficines d'Atenció a la Ciutadania (OAC) de l'Ajuntament, ubicades a: Ad. Gabriel Alomar, 18 (OAC Avingudes); Plaça de Santa Eulàlia, 9 (OAC Cort); c/Pere Llobera, 9 (OAC Pere Garau); Ad. Amèrica, 11 (OAC S'Arenal); c/ Emperadriu Eugènia, 6 (OAC S'Escorxador); c/ Margaluz, 30 (OAC Sant Agustí); Ad. Sant Ferran, 42 (edifici Policia Local ¿ OAC Sant Ferran); Ad. del Cid, 8 (OAC Son Ferriol), i ci. de la Vileta, 40, (OAC Son Moix ¿ accés Edifici Palau de esports); i presentar-lo al Registre General d'aquestes dependències. Així mateix, poden obtenir-lo a la pàgina web www.palma.cat .

Es valoraran les peticions mitjançant l'aplicació dels barems preferencials prevists en el Títol I del Reglament municipal esmentat.

Descàrrega d'arxius

Data darrera modificació: 26 d'agost de 2021

T'ha resultat útil el contingut d'aquesta pàgina?

© Ajuntament de Palma. Plaça de Cort, 1 . 07001 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971225900 - 630308226