Català | Español | English | Deutsch Buscar
Canal Palma YouTube Canal Ajuntament de Palma twitter Canal Ajuntament de Palma Instagram Facebook

Inici

Termini d'informació pública relativa al projecte de reglament de règim jurídic i de règim interior del servei d'acolliment municipal per a famílies de l'Ajuntament de Palma

10 d'agost de 2021

El Ple de l'Ajuntament de Palma, en sessió de 29 de juliol de 2019, va aprovar inicialment el Projecte de reglament de règim jurídic i de règim interior del servei d'acolliment municipal per a famílies.

De conformitat amb la legislació aplicable i als efectes de que la ciutadania i les persones legítimament interessades realitzin les seves reclamacions i suggeriments a l'esmentat projecte, es publica l'anunci del Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 106, de 10 d'agost de 2021, mitjançant el qual es procedeix a obrir un període d'informació pública i d'audiència als interessats de 30 dies hàbils.

L'expedient del Reglament es podrà examinar al tauler electrònic d'edictes i anuncis, a la pàgina web municipal (www.palma.cat) i a les dependències de Benestar Social (Av. Gabriel, 18, 1r, 07006 de Palma).

Descàrrega d'arxius

Data darrera modificació: 14 de setembre de 2021

T'ha resultat útil el contingut d'aquesta pàgina?

© Ajuntament de Palma. Plaça de Cort, 1 . 07001 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971225900 - 630308226