Català | Español | English | Deutsch Buscar
Canal Palma YouTube Canal Ajuntament de Palma twitter Canal Ajuntament de Palma Facebook

Inici

Informació pública aprovació inicial del Reglament del Consell Municipal de Cultura de Palma

9 de novembre de 2017

El Ple de l'Ajuntament de Palma, en sessió ordinària de 28 de setembre de 2017, aprovàinicialment el Reglament del Consell Municipal de la Cultura de Palma. 

Es fa públic a l'efecte que la ciutadania i les persones legítimament interessades enpuguin examinar l'expedient al tauler electrònic d'edictes i anuncis, al web municipal(www.palma.es) i al Negociat de Cultura (c. de l'Almudaina, 7A, 3r - 07001 Palma), de9 a 14 h, de dilluns a divendres, per un termini de 30 dies hàbils, comptats des del'endemà de la seva publicació al BOIB (núm. 129, de 21 d'octubre de 2017), als efectesde l'article 49.b de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i el102.b de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les IllesBalears. 

Així mateix, s'hi podran formular per escrit les reclamacions, les objeccions o lesobservacions que es considerin oportunes, adreçades a l'Ajuntament de Palma, ques'hauran de presentar, d'acord amb l'art. 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, delprocediment administratiu comú de les administracions públiques, al Registre Electrònicde l'Ajuntament de Palma (www.palma.cat), a la resta de registres electrònics dequalsevol dels subjectes del sector públic, a qualsevol dels llocs prevists a l'apartat 4 delmateix article (oficines de Correus, representacions diplomàtiques o oficines consularsd'Espanya a l'estranger), i a qualsevol de les Oficines d'Atenció a la Ciutadania. 

S'entendrà aprovat definitivament sense necessitat de nou acord si durant el terminiconcedit no s'hi presenta cap al·legació.  

Tota la documentació aquí

Data darrera modificació: 9 de novembre de 2017

T'ha resultat útil el contingut d'aquesta pàgina?
Seu Electrònica
Certificat de residència per a viatges Portal de Transparència Sol·licitud Cita prèvia El Batle Serveis atenció violència de gènere Accessibilitat Oficines d'Atenció a la Ciutadania - 010 Projectes cofinançats per Fons Europeus tufaspalma.catAquest enllaç s'obrirà en una finestra nova Perfil del contractant Factura electrònica Targeta Ciutadana Queixes i suggeriments No disposam de la informació que cercau? Podeu exercir el vostre dret d'accés, fent una ... Aquest enllaç s'obrirà en una finestra nova Oferta pública de feina Defensora ciutadania Tauler d'edictes i anuncis

© Ajuntament de Palma. Plaça de Cort, 1 . 07001 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971225900 - 630308226