Català | Español | English | Deutsch Buscar
Canal Palma YouTube Canal Ajuntament de Palma twitter Canal Ajuntament de Palma Instagram Facebook

Inici

EMAYA presenta un projecte de digitalització del cicle de l'aigua per a millorar l'eficiència i la gestió sostenible

2 de febrer de 2023

Ramon Perpinyà, president d'EMAYA, ha presentat el projecte "Cap a un ús intel·ligent de l'aigua. Pla de digitalització del cicle de l'aigua de Palma per a millorar l'eficiència en la gestió, foment de l'ús sostenible de l'aigua i una compartició transparent de les dades".

La Junta de Govern va aprovar ahir la participació i acceptació d'aquest projecte redactat per EMAYA, d'acord amb el procediment regulat per l'Ordre ministerial TED/934/2022, de 23 de setembre, per la qual s'aproven les bases per a la concessió d'ajudes i la primera convocatòria de subvencions (2022) en concurrència competitiva per a l'elaboració de projectes de millora de l'eficiència del cicle urbà de l'aigua (projectes estratègics per a la recuperació i transformació econòmica –PERTE– de digitalització del cicle de l'aigua) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

El projecte d'EMAYA de digitalització del cicle de l'aigua té com a objectiu la millora de l'eficiència del cicle urbà de l'aigua a Palma a través de la digitalització de les infraestructures i la posada en marxa d'eines digitals que permetin obtenir i tractar informació de tot el cicle de l'aigua.

També permetrà l'ampliació quantitativa i qualitativa de les dades sobre consums i infraestructures hidràuliques i serà de gran utilitat per als plans municipals de gestió sostenible de l'aigua i plans d'emergència per a situacions de sequera, així com per a fer un seguiment adequat de la seva aplicació. Així mateix, ha de ser d'utilitat per a prevenir riscs associats a inundacions i abocaments.

El projecte es planteja entorn de cinc línies de treball que abracen totes les etapes del cicle urbà de l'aigua:

  • Creació d'una xarxa d'aigua potable intel·ligent. Actuacions orientades a garantir el servei, controlant la quantitat de l'aigua captada i distribuïda. Es preveu la sensorització de les captacions i el subministrament d'aigua potable, així com la modelització i balanç hidràulic intel·ligent de la xarxa, permetent una gestió òptima de l'operació, una planificació adequada i la detecció primerenca d'anomalies a la xarxa.
  • Control de la qualitat de l'aigua potable. Es preveu la gestió intel·ligent de les distintes fonts de captació d'aigua potable per a garantir una qualitat òptima de l'aigua en tota la xarxa de distribució mitjançant la sensorització de les captacions i la xarxa de distribució i la creació d'un bessó digital de qualitat de l'aigua que permeti gestionar l'operació de la xarxa.
  • Creació d'una xarxa de sanejament intel·ligent. Es preveu la sensorització de la xarxa de sanejament i la seva modelització amb l'objecte de millorar la gestió de l'operació, disposar d'una planificació adequada i detectar de forma primerenca les obstruccions, desbordaments i altres anomalies a la xarxa.
  • Control de qualitat dels abocaments. Es preveu la sensorització del 100% dels punts d'abocament al medi i la incorporació de sistemes d'alerta primerenca d'abocaments que permeti la coordinació entre les diferents administracions.
  • Millora de la potència d'anàlisi de dades i seguretat. Actuacions transversals que s'apliquen a tot el cicle urbà de l'aigua. Es preveu la incorporació d'eines digitals que permetin millorar la gestió i emmagatzematge de dades, així com l'explotació d'informació, la seguretat dels sistemes digitals i la integració amb sistemes d'agents externs.

El projecte inclou actuacions que suposen un pressupost total de despeses de 14,8 M€, per la qual cosa se sol·licita una subvenció màxima de 9,9 M€.

Data darrera modificació: 2 de febrer de 2023

T'ha resultat útil el contingut d'aquesta pàgina?

© Ajuntament de Palma. Plaça de Cort, 1 . 07001 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971225900 - 630308226