Català | Español | English | Deutsch Buscar
Canal Palma YouTube Canal Ajuntament de Palma twitter Canal Ajuntament de Palma Instagram Facebook

Inici

L'Ajuntament de Palma retira més de 3.600 tones de residus del solar de Son Güells

31 de gener de 2023

Ramon Perpinyà, regidor de Medi Ambient i president d'EMAYA, ha presentat avui la neteja del solar de Son Güells. La retirada de residus acumulats durant anys en aquest solar va finalitzar la setmana passada, amb la recollida, classificació i transport a les plantes de tractament de 3.617,83 tones de materials diversos. L'actuació ha tingut un cost de 364.903,28 €.

La retirada dels residus suposa la quasi completa eliminació del risc de contaminació del terreny per lixiviats.

El solar de Son Güells té 25.000 m² i està situat a la zona de l'Estadi Balear, entre el torrent de na Bàrbara i la finca de Son Fornari. Durant anys s'hi havien acumulat tones i tones de residus, especialment de construcció i demolició i voluminosos.

L'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palma té un expedient obert per l'abocament de residus en aquest solar des de l'any 2016, per informe de la Policia Local. En el marc de la tramitació de l'expedient, l'Ajuntament va sol·licitar una investigació al SEPRONA el setembre de 2020.

Davant els riscs de contaminació que comporta aquesta acumulació de residus, per la generació i filtració de lixiviats, la proximitat al torrent de na Bàrbara i el risc d'incendis, el Jutjat d'Instrucció número 4 va instar l'Ajuntament de Palma a realitzar la neteja subsidiària del solar, per la manca d'actuació del propietari i els responsables de la situació.

El mes de setembre l'Ajuntament de Palma va adjudicar el servei de retirada, transport i tractament dels residus ubicats al solar de Son Güells i EMAYA ha assumit la direcció i supervisió de la neteja.

Prèviament l'Ajuntament de Palma havia procedit al tancament del solar el desembre de 2021, per a evitar nous abocaments i EMAYA va realitzar les tasques de desbrossament, imprescindibles per a facilitar la neteja i retirada dels residus.

La neteja es va iniciar el mes de setembre una vegada complits tots els requisits necessaris per a una actuació d'aquesta magnitud. La presència de residus perillosos necessitava uns plans de treball, de seguretat laboral i autoritzacions de transport específiques.

Les feines de retirada de residus s'efectuen d'acord amb la metodologia i mesures de prevenció i proteccions tècniques i organitzatives recollides al Pla específic de retirada d'amiant, aprovat per la directora general de Treball i Salut Laboral. Es va dividir el solar en quatre àrees i es va procedir a la classificació i transport dels materials a les plantes de tractament.

Els residus més abundants han estat els de construcció i demolició. També hi havia gran quantitat de voluminosos en general (fustes, plàstics, mobles...), electrodomèstics, neumàtics, vehicles, embarcacions i peces de vehicles, electrodomèstics, bidons, bombones, etc. S'han retirat també 24 tones de fibrociment i 51 tones d'altres residus perillosos.

Una vegada finalitzada aquesta tasca, es col·locaran barreres de formigó per a impedir l'accés de vehicles al solar i nous abocaments.

Aquesta actuació ha tingut un cost total de 364.903,27 €, dels quals 131.668,07 € corresponen a la neteja i 233.235,21 € als costs de tractament a les plantes de TIRME, Mac Insular i altres gestors autoritzats. Aquest cost es repercutirà a la propietat del solar, que haurà de fer-se càrrec de la neteja i dels danys i perjudicis ocasionats, tal com correspon en els casos d'execució subsidiària.

S'ha de destacar que, per la bona feina de les persones, administracions i empreses implicades en aquesta acció, la neteja ha tingut un cost inferior al que es va calcular en un primer moment.

L'Ajuntament de Palma ha informat de les actuacions realitzades el Jutjat d'Instrucció, el Servei de Residus del Govern de les Illes Balears i el SEPRONA, que determinaran les actuacions a realitzar a partir d'ara: analítiques del terreny, possibles actuacions a les edificacions en estat de ruïna, etc.

Data darrera modificació: 31 de gener de 2023

T'ha resultat útil el contingut d'aquesta pàgina?

© Ajuntament de Palma. Plaça de Cort, 1 . 07001 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971225900 - 630308226