Català | Español | English | Deutsch Buscar
Canal Palma YouTube Canal Ajuntament de Palma twitter Canal Ajuntament de Palma Instagram Facebook

Inici

NOVA Informació important: plusvàlues

10 de novembre de 2021

Al BOE núm. 268, de 9 de novembre de 2021, s'ha publicat el Reial decret llei 26/2021, de 8 de novembre, pel qual s'adapta el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals respecte de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) a la sentència del Tribunal Constitucional 182/2021, de 26 d'octubre, que declarà inconstitucional i anul·là el precepte de la Llei que estableix el sistema de càlcul de la base imposable de l'impost i n'impedeix la liquidació.

Per això, i fins que no s'adaptin els nostres sistemes informàtics al nou sistema de càlcul, no és possible autoliquidar ni liquidar l'impost. Les persones obligades a tributar a conseqüència de la transmissió d'un immoble, hauran de presentar a través del Registre municipal una declaració de la transmissió realitzada i adjuntar les escriptures de venda i d'adquisició.

En el moment en què s'hagin modificat els sistemes informàtics, es notificarà la liquidació tributària que correspongui.

També s'informa que s'han iniciat els tràmits pertinents per a adequar l'Ordenança fiscal municipal al Reial decret llei 26/2021, de 8 de novembre.

S'adjunta la sentència del Tribunal Constitucional i el Reial decret llei 26/2021, que entra en vigor el 10 de novembre de 2021 i que és directament aplicable.

En el cas de dubtes es pot telefonar a la Secció de Plusvàlua (971 225900, extensions 1046-1047) o concertar cita prèvia.

Descàrrega d'arxius

Data darrera modificació: 10 de novembre de 2021

T'ha resultat útil el contingut d'aquesta pàgina?

© Ajuntament de Palma. Plaça de Cort, 1 . 07001 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971225900 - 630308226