Català | Español | English | Deutsch Buscar
Canal Palma YouTube Canal Ajuntament de Palma twitter Canal Ajuntament de Palma Instagram Facebook

Inici

Acords assolits avui a la Junta de Govern

21 de juliol de 2021

Palma, 21 de juliol de 2021.- La Junta de Govern ha decidit avui desestimar les al·legacions presentades contra l'acord de la Junta de Govern assolit el desembre de 2020 de recuperar d'ofici els espais de titularitat municipal ocupats per dues estacions de servei.

Es tracta de les benzineres ubicades a l'avinguda de Gabriel Alomar i la de la plaça del Progrés (amb una superfície de 430 i 500 metres quadrats, respectivament). L'objectiu del consistori és destinar aquests espais a vials amb qualificació de domini públic.

Segons ha explicat avui el portaveu, Alberto Jarabo, l'Ajuntament considera que el termini de concessió d'aquestes estacions de servei tenia una durada de cinquanta anys i que va finalitzar el novembre de 2008. Des de llavors han continuat amb la seva activitat sense cap títol que els permeti l'ocupació del sòl públic.

En tractar-se, per tant, d'una ocupació en precari de segon grau, el consistori considera que no hi ha dret a indemnització, ja que no disposen d'autorització sinó de simple tolerància.

A més, val a dir que no s'ha abonat cap cànon per l'ocupació del domini públic durant tots aquests anys. Es requereix, per tant, a l'entitat perquè en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la notificació es retirin les instal·lacions i es deixi lliure l'espai de titularitat municipal.

Els afectats hauran de presentar un projecte de segellat dels tancs i de desmuntatge dels assortidors que haurà de comptar amb el vistiplau del consistori, encara que el termini fixat per la Junta per a la retirada de les instal·lacions és d'un mes des de l'endemà de la notificació.

La Junta també ha aprovat la convocatòria pública de subvencions relatives a la memòria històrica amb l'objecte de promoure la realització de publicacions, documentals i projectes tant escrits com audiovisuals centrats en temàtiques relacionades amb la memòria històrica.

L'Ajuntament de Palma, a través de l'Àrea d'Educació, Memòria històrica i Política Lingüística, llança per primera vegada aquestes ajudes amb l'objecte de promoure i difondre la realització de publicacions, documentals i projectes tant escrits com audiovisuals, centrats en l'estudi i difusió de temàtiques relacionades amb la memòria de la ciutat de Palma que es considerin d'utilitat pública o social i d'interès general, i que redundin, a més, en benefici de la ciutadania.

La convocatòria va dirigida a treballs que demostrin un esforç o perspectiva en recuperar part del passat més desconegut i poc treballat de la ciutat: fets, històries amb perspectiva de gènere (dones, col·lectius...), moviments socials alternatius, minories, entre d'altres, que han estat invisibilitzats al llarg de la història.

L'import total que es dedica a aquesta convocatòria és de 20.000 euros.

La Junta, a més, ha donat llum verda a la sol·licitud de pròrroga de termini per a la convocatòria de subvencions conformement al Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Consell Insular de Mallorca i l'Ajuntament de Palma per a concedir ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària del covid-19 en els sectors econòmics afectats.

L'objectiu és prorrogar fins al 31 de desembre de 2021 l'esmentat Conveni.

Data darrera modificació: 22 de juliol de 2021

T'ha resultat útil el contingut d'aquesta pàgina?

© Ajuntament de Palma. Plaça de Cort, 1 . 07001 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971225900 - 630308226