Català | Español | English | Deutsch Buscar
Canal Palma YouTube Canal Ajuntament de Palma twitter Canal Ajuntament de Palma Facebook

Inici

L'Ajuntament inicia els tràmits per a cercar un local a Pere Garau on poder instal·lar una biblioteca municipal

29 de juliol de 2020

Es prioritzaran els locals situats al nucli central de la barriada, als voltants de la plaça de Pere Garau, i s'establiran 4 zones de prioritat segons la seva ubicació

L'immoble ha de ser una planta baixa sense barreres arquitectòniques, acabada i en perfectes condicions d'ús, amb una superfície mínima de 200 metres quadrats. Cal que disposi de claror natural, aire condicionat de fred i calor i un mínim de dos banys

Noguera: "Pere Garau és una barriada amb molta població, que no disposa d'equipaments culturals públics. La biblioteca que volem a la barriada ha d'anar més enllà de la seva funció de promoció de la lectura i el coneixement i ha d'establir relacions de cooperació amb el teixit associatiu i cultural del barri"

Palma, 28 de juliol de 2020.- La Junta de Govern ha aprovat avui els plecs de condicions per a l'arrendament d'un bé immoble a Pere Garau per a instal·lar-hi una biblioteca a la barriada. "Pere Garau té una població aproximada de 30.000 persones, i no disposa d'equipaments culturals públics. És una demanda i una necessitat social que hem de resoldre", ha dit el tinent de batle de Cultura i Benestar Social, Antoni Noguera.

El preu del contracte s'establirà en una renda mensual que podrà oscil·lar entre els 800 i els 2.100 euros + IVA per mes, però que podrà ser millorat a la baixa pels proposants. Pel que fa a la situació, superfície i característiques de l'immoble, s'han definit 4 zones prioritàries en funció de les variables de necessitat de serveis, distància amb altres biblioteques, proximitat de línies de transport públic i transport de població en general:

 • Zona de prioritat 1: plaça de Pere Garau
 • Zona de prioritat 2: delimitada pels carrers de Joan Bauzà, de Jeroni Rosselló, de Beatriu de Pinós, d'Isidoro Antillón i de Bartomeu Torres i la zona 1 (fins a la plaça de Pere Garau).
 • Zona de prioritat 3: delimitada pel carrer de Joan Bauzà, la plaça de Francesc Garcia i Orell, els carrers de Nuredduna, de Pere d'Alcàntara Penya, d'Aragó i de Faust Morell i la zona 2 (Isidoro Antillón, Jeroni Rosselló...)
 • Zona de prioritat 4: delimitada pels carrers d'Aragó i de Josep Darder, la plaça de Miquel Dolç, els carrers dels Reis Catòlics i de Gabriel Carbonell i les zones 2 i 3 (Bartomeu Torres, Isidoro Antillón, Faust Morell).

Tot i les zones prioritàries, s'han marcat també una sèrie de carrers amb interès especial i que comptaran amb una doble puntuació:

 • Plaça de Pere Garau
 • Luca de Tena
 • Faust Morell
 • Nicolau de Pacs
 • Uetam
 • Francesc Manuel de los Herreros
 • Arquebisbe Aspàreg
 • Adrià Ferran
 • Plaça de Francesc Garcia i Orell
 • Gabriel Llabrés
 • Capità Vila

A més de la ubicació, l'immoble ha de complir una sèrie de característiques constructives:

 • Tenir una superfície mínima de 200 metres quadrats
 • Estar situat a planta baixa, acabat i en perfectes condicions d'ús i que sigui adient per a l'ús al qual s'ha de destinar (espai expositiu del fons documental, zona d'atenció a públic, zona de consulta i sales per a la realització d'activitats)
 • Disposar de zones amb claror natural i fàcil visibilitat des de l'exterior
 • Disposar d'un mínim de dos banys, per a homes i dones, zona de serveis de neteja o amb fàcil accés i dotació d'instal·lacions suficients per a ser utilitzat com a biblioteca
 • Complir la normativa de supressió de barreres arquitectòniques
 • Disposar d'instal·lació d'aire condicionat amb servei de fred i calor
 • Disposar d'informe favorable de la ITE o estar en condicions d'obtenir-lo

El període de licitació s'obrirà al llarg del mes d'agost i es tancarà el 20 de setembre. Els interessats podran accedir a la documentació a través del portal de contractació de l'Ajuntament de Palma.

"La biblioteca que volem a la barriada ha d'anar més enllà de la seva funció de promoció de la lectura i el coneixement i ha d'establir relacions de cooperació amb el teixit associatiu i cultural del barri", ha conclòs Noguera.

Data darrera modificació: 30 de juliol de 2020

T'ha resultat útil el contingut d'aquesta pàgina?

© Ajuntament de Palma. Plaça de Cort, 1 . 07001 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971225900 - 630308226