Català | Español | English | Deutsch Buscar
Canal Palma YouTube Canal Ajuntament de Palma twitter Canal Ajuntament de Palma Facebook

Inici -> Àrees -> Cultura i Benestar Social -> Informacions d'interès

Anunci exposició pública Reglam. règim interior i jurídic (Promoció de l'autonomia personal)

13 de gener de 2020


TERMINI D'INFORMACIÓ PÚBLICA RELATIVA AL PROJECTE DE REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR I RÈGIM JURÍDIC BÀSIC DEL SERVEI DE PROMOCIÓ D'AUTONOMIA PERSONAL


El Ple de l'Ajuntament de Palma, en sessió de 19 de desembre de 2019, va aprovar el projecte de Reglament de Règim Interior i Règim Jurídic Bàsic del Servei de Promoció d'Autonomia Personal.

De conformitat amb la legislació aplicable i als efectes de que la ciutadania i les persones legítimament interessades realitzin les seves reclamacions i suggeriments a l'esmentat projecte, es publica l'anunci del Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 5, d'11 de gener de 2020, mitjançant el qual es procedeix a obrir un període d'informació pública i d'audiència als interessats de 30 dies hàbils.

L'expedient del Reglament es podrà examinar al tauler electrònic d'edictes i anuncis, a la pàgina web municipal ( www.palma.cat ) i a les dependències de Benestar Social (Av. Gabriel, 18, 1r, 07006 de Palma)..

Data darrera modificació: 13 de gener de 2020

T'ha resultat útil el contingut d'aquesta pàgina?

© Ajuntament de Palma. Plaça de Cort, 1 . 07001 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971225900 - 630308226