Català | Español | English | Deutsch Buscar
Canal Palma YouTube Canal Ajuntament de Palma twitter Canal Ajuntament de Palma Instagram Facebook

Inici

L'Ajuntament de Palma crea una comercialitzadora pública d'energia mitjançant EMAYA

14 de març de 2019

Els objectius són impulsar la sobirania energètica, assegurar-se el proveïment d'energia renovable i aconseguir importants estalvis econòmics i d'emissions

Aquesta nova activitat econòmica pretén ser un instrument eficient per a fer front a la urgència ambiental del canvi climàtic

14 de març de 2019.- Neus Truyol, tinenta de batle d'Ecologia, Agricultura i Benestar Animal, ha presentat avui la proposta que es durà al proper Ple de l'Ajuntament de dia 28 de març per a aprovar inicialment la creació d'una comercialitzadora pública municipal d'energia, mitjançant EMAYA.

Aquesta proposta és el fruit de mesos de feina adreçats a impulsar la sobirania energètica municipal, incrementar la producció i el consum d'energies renovables per part de l'Ajuntament i reduir les emissions causants del canvi climàtic.

Tenir un organisme municipal de comercialització d'energia suposarà també importants estalvis econòmics, en primer lloc directes, perquè elimina els costs de comercialització, així com un potencial d'estalvi important, que pot arribar al 20% de la factura en el cas de l'electricitat, pel major control sobre el consum, racionalització i eficiència en els usos de l'energia i utilització de fonts energètiques més eficients.

Després de mesos de treball tècnic, el passat mes de novembre es va crear una Comissió integrada per diversos organismes municipals, que va elaborar la memòria dels aspectes socials, financers, tècnics i jurídics de l'activitat de comercialització municipal de l'energia. El mes de febrer es varen emetre els informes favorables sobre aquesta nova activitat econòmica dels Serveis Jurídics, Intervenció i l'Oficina de Control de la Despesa, que confirmen la sostenibilitat econòmica i social de la proposta.

A la memòria es proposa que sigui EMAYA, l'empresa pública municipal, l'organisme que pugui fer aquesta funció, per la seva experiència prèvia en la producció d'energia (solar i biogàs), pel fet de tenir una gasinera pròpia per als seus vehicles i un equip tècnic capacitat, entre altres experiències en matèria energètica.

Assumir ara aquesta nova funció requerirà, una vegada la proposta s'aprovi al Ple de forma definitiva, i després d'un mes d'exposició pública, la modificació dels estatuts d'EMAYA per a incloure la comercialització d'energia al seu objecte social.

L'Ajuntament de Palma i el conjunt de tots els organismes públics municipals són uns grans consumidors d'energia, a la vegada que uns potencials productors. La possibilitat de tenir un organisme propi municipal de comercialització energia suposarà:

 • Avançar cap a un model energètic descentralitzat, eficient, transparent, competitiu, democràtic, i participatiu.
 • Comptar amb energia renovable de producció pròpia i gestionada pel mateix Ajuntament, aprofitar possibles excedents d'aquesta producció.
 • Tenir una eina de promoció de les energies renovables d'autoconsum també entre la ciutadania.
 • Orientar i assessorar per a reduir la despesa energètica dels consumidors vulnerables i així tenir un instrument per a lluitar contra la pobresa energètica.
 • Comercialitzant l'energia de forma conjunta es redueixen costs.
 • Es redueix la petjada de carboni (emissions de CO2 municipals).
 • Es millora l'eficiència energètica municipal perquè es té més control sobre el consum.
 • Es comparteix transversalment el coneixement en matèria energètica entre els diferents ens de l'Ajuntament de Palma.

L'experiència d'EMAYA en la gestió energètica.

En el proper Ple, des de l'Àrea d'Ecologia, Agricultura i Benestar Animal es proposarà al Ple de l'Ajuntament de Palma una proposta d'inici d'una nova activitat econòmica en comercialització d'energia.

Així mateix es proposarà que l'empresa EMAYA pugui assumir les tasques relacionades amb la comercialització d'energia; l'empresa municipal constitueix un mitjà propi i obligat a realitzar els treballs referits al seu objecte social que se li encomanin.

EMAYA actualment ja produeix energia elèctrica renovable a partir de l'energia solar fotovoltaica i de la valorització energètica del biogàs i ven aquesta energia al mercat elèctric

És important posar en valor l'experiència de l'empresa en gestió energètica durant els darrers anys. Alguns exemples són:

 • 2009: L'estació de cogeneració d'EMAYA permet obtenir l'energia elèctrica necessària per a abastir el consum intern de la planta depuradora.
 • 2013: Optimització de la contractació elèctrica indexant els preus al mercat (pool). S'ha aconseguit d'aquesta forma un 20% d'estalvi econòmic en la compra d'electricitat.
 • 2014: Instal·lació de la primera planta de producció solar fotovoltaica a Son Pacs de 100 kWp de potència.
 • 2015 instal·lació de l'electrolinera de Son Pacs amb 12 punts de recàrrega de vehicle elèctric.
 • 2016: Posada en servei l'estació de subministrament de gas natural per a vehicles a Son Pacs per EMAYA.
 • 2017: S'amplia la instal·lació fotovoltaica de Son Pacs amb 116 kWp addicionals.
 • 2018: (en construcció) planta fotovoltaica de Can Valero 70 kWp.

Es proposa un esquema de desplegament de l'activitat progressiu, de manera que s'asseguri la viabilitat econòmica des del primer moment amb el consum propi d'EMAYA per a anar assumint en una fase intermèdia i actuant com a mitjà propi els contractes de l'Ajuntament de Palma.

D'aquesta forma, des de la seva creació aquesta comercialitzadora comptarà amb un volum important de consum (client assegurat):

 • Corresponent al consum energètic propi d'EMAYA:
  • consum d'electricitat: 40,49 GWh/any
  • consum de gas: 12,00 GWh/any
  • generació biogàs i fotovoltaica: 11,00 Gwh/any.
 • Posteriorment s'hi podrien incorporar els consums d'energia de la resta de l'Ajuntament i ens dependents:
  • consum d'electricitat: 45 GWh/any
  • consum de gas: 6,00 Gwh/any

Es preveu que l'activitat de comercialització s'implanti seguint la següent planificació temporal:

 • Fase I (Inicial):
  • Actuació com a consumidor directe en els mercats de gas i electricitat i gestió dels excedents de producció renovable propis d'EMAYA.
 • Fase II (Intermèdia, a partir del 3r any):
  • Actuació com a consumidor directe en els mercats.
  • Comercialització d'energia com a mitjà propi de l'Ajuntament de Palma i ens dependents.
 • Fase III (Final, a partir del 5è any):
  • Actuació com a consumidor directe en els mercats.
  • Comercialització d'energia com a mitjà propi de l'Ajuntament de Palma i ens dependents.
  • Comercialització a tercers.

Avantatges de la comercialització municipal de l'energia

La mateixa memòria justificativa conclou que considera justificada i convenient aquesta iniciativa amb els següents arguments:

 • Disposant d'una comercialitzadora pública s'assegura:
  • Subministrament 100% renovable i el màxim de local possible.
  • Reducció la petjada de carboni municipal i les emissions de gasos d'efecte hivernacle.
 • La comercializadora permet posar en pràctica polítiques d'estalvi, d'ús racional de l'energia i foment de les energies renovables.
 • Permet actuar en defensa dels consumidors vulnerables o d'interès públic amb altres administracions.
 • L'activitat de comercialització és viable econòmicament i a més permet promoure projectes participatius d'energies renovables.
 • Importants estalvis econòmics:
  • EMAYA pot estalviar des d'un primer moment 110.000 € en costs de comercialització, que poden arribar als 140.000 amb l'increment de la gasificació i electrificació de la flota.
  • L'Ajuntament pot estalviar 50.000 € en la comercialització i té un potencial d'estalvi del 20% de la factura elèctrica pel major control del consum i ús eficient de l'energia. Això pot suposar més d'un milió d'euros d'estalvi només en electricitat, a més de l'estalvi econòmic que podria suposar la reducció de la despesa de gas per a l'EMT.
Descàrrega d'arxius

Data darrera modificació: 15 de març de 2019

T'ha resultat útil el contingut d'aquesta pàgina?

© Ajuntament de Palma. Plaça de Cort, 1 . 07001 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971225900 - 630308226