Català | Español | English | Deutsch Buscar
Canal Palma YouTube Canal Ajuntament de Palma twitter Canal Ajuntament de Palma Instagram Facebook

Inici

Cort proposa limitar les estades turístiques als habitatges unifamiliars

23 d'abril de 2018

La delimitació no permetrà les estades turístiques als plurifamiliars per a prioritzar l'accés a l'habitatge de la gent que resideix i treballa a Palma

Noguera: "Som una ciutat decidida i valenta, que es basa en l'interès general i on els equilibris són clau"

Hila: "Amb aquesta mesura volem eliminar l'impacte que el lloguer turístic té en el lloguer per a residents"

Martín: "Hem escoltat la gent i hem treballat per a garantir el dret a l'habitatge"

Palma, 23 d'abril de 2018.- L'Àrea de Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne ha presentat la proposta de zonificació que es traslladarà al proper ple per a la seva aprovació inicial. L'acord preveu que Palma sigui considerada Zona Única als efectes de comercialització de les estades turístiques en habitatges d'ús residencial. La delimitació no permetrà les estades turístiques als plurifamiliars i sí als unifamiliars. Pel que fa als unifamiliars hi haurà tres excepcions: al sòl rústic protegit, a la zona d'influència aeroportuària i en aquells habitatges amb usos diferents al residencial i al turístic.

Per al batle de Palma, Antoni Noguera, "Palma ha de ser una ciutat habitable, el pitjor que pot passar és que els habitants hagin de partir de la seva ciutat". "Som una ciutat decidida i valenta, que es basa en l'interès general i on els equilibris són clau", ha dit el batle. Per a Antònia Martín, portaveu de Podem, "cal racionalitzar els efectes del turisme, prendre mesures". "Hem escoltat la gent i hem treballat per a garantir el dret a l'habitatge", ha afirmat Martín.

El regidor de Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne, Jose Hila, ha assegurat que la mesura adoptada "té per objectiu prioritzar l'accés a l'habitatge de la gent que resideix a Palma". "Volem eliminar l'impacte que el lloguer turístic té en el lloguer per a residents, és l'àmbit en el qual com a ajuntament tenim competència", segons Hila.

Punt de partida

El punt de partida de la proposta neix amb la proposició impulsada per la Federació d'Associacions de Veïns aprovada pel ple el 27 de juliol de 2017. La proposició necessitava l'aval tècnic i jurídic necessari per a convertir-se en proposta urbanística. De l'anàlisi i l'estudi s'han extret una sèrie de dades:

  • L'oferta de pisos de lloguer turístic no reglats va augmentar entre 2015 i 2016 en un 50 per cent i arribà a prop de les 20.000 unitats.
  • Dades d'Airbnb de febrer de 2017: per "Palma" hi havia 2.972 entrades.
  • El 48 per cent dels lloguers vacacionals s'ofereixen en períodes d'entre 7 i 9 mesos: no obren cap possibilitat de lloguer residencial.
  • L'alta rendibilitat del lloguer vacacional i dels hotels fa que competeixi en preu a l'hora d'invertir. Existeix un paral·lelisme entre l'evolució del fenomen dels habitatges vacacionals i l'augment dels preus del lloguer: el lloguer turístic no és l'únic factor que ha fet que els preus pugin, però és innegable que hi ha incidit. L'increment del preu de lloguer ha estat progressiu els darrers anys: un 40 per cent de pujada des del 2013.

Eixos

La proposta de Zona Única segueix principalment dos criteris: la convivència social i la manca d'oferta d'arrendament per als residents. Pel que fa a la convivència, un informe de la Defensora de la Ciutadania assenyala com a causa del malestar i el deteriorament de la convivència als barris el renou produït pels allotjaments turístics. A més, les denúncies per molèsties ocasionades per turistes que s'allotgen a habitatges també s'han incrementat: han passat de 42 el 2014 a 192 el 2017, és a dir, s'han multiplicat per quatre.

Pel que fa a la manca d'habitatges per a lloguer residencial, la reducció de la renda familiar ha conduït que cada cop més s'hagin de destinar més recursos a pagar el lloguer, un lloguer que segueix pujant. La dinàmica que es viu a Palma es veu a les dades que aporta l'Oficina Antidesnonaments: els desnonaments produïts abans de la crisi se centraven, principalment, en les hipoteques. Ara aquesta dinàmica ha canviat: els desnonaments es produeixen majoritàriament per impagaments de lloguer.

Tramitació

La proposta es durà demà a Gerència d'Urbanisme i, dimecres, a la Junta de Govern, per a traslladar l'acord al ple que se celebrarà el 26 d'abril. Es tracta d'una aprovació inicial. Després, s'obrirà un període d'informació pública de 30 dies hàbils i se sol·licitaran els diferents informes preceptius a les diferents administracions competents (com ara Territori del Consell). Es resoldran les al·legacions i es traslladarà a Medi Ambient per al tràmit mediambiental. Després, es durà a aprovació definitiva.

Unifamiliars

Les estades turístiques sí que estaran permeses en els habitatges unifamiliars. A Palma hi ha uns 180.000 habitatges dels quals 23.000 són unifamiliars, una xifra que suposa un 12 per cent del total. La Llei de turisme marca que no s'ha de permetre les estades turístiques a sòl rústic protegit. Tampoc no es permetrà a l'àmbit aeroportuari com marca la normativa (una zona acústicament contaminada) ni als sòls no residencials ni turístics (exemple: polígons), tal com marca el Pla general.

Provisional

La modificació de la Llei de turisme i el decret posterior, aprovats el 2017, marquen que l'Ajuntament ha de delimitar les zones aptes per a la comercialització d'estades turístiques. Es tracta d'una mesura provisional mentre el Consell de Mallorca no desplegui els criteris per a la delimitació definitiva, mitjançant els Plans d'intervenció en àmbits turístics (PIAT) o la revisió del Pla territorial de Mallorca.

Descàrrega d'arxius

Data darrera modificació: 24 d'abril de 2018

T'ha resultat útil el contingut d'aquesta pàgina?

© Ajuntament de Palma. Plaça de Cort, 1 . 07001 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971225900 - 630308226