Català | Español | English | Deutsch Buscar
Canal Palma YouTube Canal Ajuntament de Palma twitter Canal Ajuntament de Palma Facebook

Inici -> Àrees -> Cultura i Benestar Social -> Informacions d'interès

Convocatòria per a la Concertació de places del Servei d'Acolliment de Curta Estada per a famílies en situació de vulnerabilitat social

La Junta de Govern Municipal, mitjançant Acord de 21 de març de 2018, va aprovar la Convocatòria per a la Concertació de places del Servei d'Acolliment de Curta Estada per a famílies en situació de vulnerabilitat social (BOIB núm. 37 de 24 de març de 2018). Aquesta convocatòria exigeix la publicació de part dels seus tràmits en la pàgina web municipal.

Per aquest motiu, a 20 de juny de 2018, es publica el següent:

Proposta de resolució definitiva, a efectes de notificació, relativa a l'única sol·licitud presentada per a la Concertació de places del Servei d'Acolliment de Curta Estada per a famílies en situació de vulnerabilitat social.

L'entitat que figura en la proposta resolució adjunta té un període de 10 dies, a partir de l'endemà d'aquesta publicació, per a presentar l'acceptació o renúncia de la concessió, la qual es dirigirà a l'Àrea de Benestar i Drets Socials de l'Ajuntament de Palma, situada al c/ Av. Gabriel Alomar, 18-1ª i s'han de presentar en els termes establerts a la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques o a través de qualsevol dels mitjans i llocs assenyalats a l'article 16 de la referida llei.

En el cas d'esgotar-se aquest termini sense la presentació d'acceptació o renúncia, aquesta s'entendrà acceptada.

Descàrrega d'arxius

Data darrera modificació: 20 de juny de 2018

T'ha resultat útil el contingut d'aquesta pàgina?

© Ajuntament de Palma. Plaça de Cort, 1 . 07001 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971225900 - 630308226