Català | Español | English | Deutsch Buscar
Canal Palma YouTube Canal Ajuntament de Palma twitter Canal Ajuntament de Palma Facebook

Inici

La Junta de Govern aprova el mapa de zonificació acústica de Palma

13 de setembre de 2017

Neus Truyol: "Aquesta eina permet contrastar la realitat i els objectius i prendre mesures per a reduir la contaminació acústica a Palma"

L'Ajuntament es dota d'una eina de gestió urbanística que permetrà planificar i aplicar mesures per a limitar nivells acústics de diferents activitats, infraestructures i serveis

La zonificació que ara s'eleva a ple permet conèixer la realitat i establir objectius; marcar un llindar de renous en funció d'on s'ubiqui una activitat i completar la tramitació del PGOU

Palma, 13 de setembre de 2017.- La portaveu de la Junta de Govern, Susanna Moll, i la tinenta de batle d'Ecologia, Agricultura i Benestar Animal, Neus Truyol, han informat avui dels acords adoptats en Junta de Govern.

La Junta de Govern ha aprovat elevar a ple la zonificació acústica de Palma. Truyol ha explicat la importància d'aquesta eina, que "permet que l'Ajuntament prengui mesures per a reduir la contaminació acústica a Palma i que tothom conegui la realitat i els objectius", i ha recordat que per a l'equip de govern ha estat molt important desenvolupar aquesta zonificació acústica. "Des de l'any 2007 estava aprovada la Llei estatal i l'Ajuntament no l'havia desenvolupada; nosaltres en aquesta legislatura hem aprovat el mapa de renous, el pla d'acció i la zonificació acústica", ha dit. "És important prendre mesures i que tothom conegui la realitat i quins són els objectius", ha afegit.

Així, des de l'àrea d'Ecologia, Agricultura i Benestar Animal s'ha habilitat l'espai web renou.palma.cat (http://bit.ly/2w89wtV), on la ciutadania podrà consultar tota la documentació i fer aportacions.

Truyol ha explicat que aquesta eina serveix per a tres coses:

1) Conèixer la realitat acústica de Palma i establir objectius. "Aquesta zonificació permet contrastar entre la realitat del municipi de Palma i l'objectiu a assolir", ha explicat Truyol i ha posat l'exemple d'Avingudes. "A Avingudes el mapa de renous ens indica que hem de prendre mesures perquè en aquesta zona es redueixi la contaminació acústica per a poder passar a un màxim de 65 decibels i sabem que actualment estam a 70 o 75 decibels", ha explicat. La regidora ha afegit que "s'ha de fer feina per a desenvolupar un pla d'acció de renous amb moltes mesures vinculades al trànsit". "Sabem que el 95% dels renous provenen del trànsit rodat; per això són molt importants les accions per a conscienciar la ciutadania i les empreses".

2) Establir el llindar de renou en funció de la ubicació de les activitats. En aquest apartat Truyol ha explicat que, per exemple, per a poder posar un bar "es podrà establir un llindar de renou en funció de si s'ubica a un polígon o a una zona residencial".

3) Pla general d'ordenació urbana. Aquesta eina és un dels documents necessaris per a poder fer la tramitació del PGOU. "Ens ajuda que futurs desenvolupaments urbanístics sàpiguen quins usos tenen i saber amb quins llindars de renous hauran de complir", ha explicat.

La zonificació acústica que s'ha aprovat avui divideix el territori segons els usos predominants a cada zona de Palma:

a) Sectors del territori amb predomini de sòl d'ús residencial.

b) Sectors del territori amb predomini de sòl d'ús industrial. Se subdivideix aquesta àrea en: ús industrial i serveis públics.

c) Sectors del territori amb predomini de sòl d'ús recreatiu i d'espectacles. Se subdivideix aquesta àrea en: ús d'hostalatge, ús d'oficines o serveis, ús comercial, ús esportiu i ús recreatiu.

d) Sectors del territori amb predomini de sòl d'ús terciari distint del recollit en el paràgraf anterior.

e) Sectors del territori amb predomini de sòl d'ús sanitari, docent i cultural que requereixi especial protecció contra la contaminació acústica. Se subdivideix aquesta àrea en: e1) ús sanitari; e2) ús docent o educatiu; e3) ús cultural.

f) Sectors del territori afectats a sistemes generals d'infraestructures de transport, o altres equipaments públics que els reclamin. Inclou les infraestructures de transport i les àrees d'espectacles a l'aire lliure. En aquests sectors l'objectiu de qualitat acústica està sense determinar.

g) Espais naturals que requereixin una especial protecció contra la contaminació acústica. S'hi inclouen les categories definides en l'article 11 de la Llei 5/2005. En aquests sectors l'objectiu de qualitat acústica està sense determinar.

A partir d'aquí el mapa assenyala a cada territori quin és el màxim de renou permès.

TIPUS D'ÀREA ACÚSTICA

ÍNDEX DE RENOU

Ld(08:00-20:00)

Le(20:00-23:00)

Ln(23:00-08:00)

e

60

60

50

a

65

65

55

d

70

70

65

c

73

73

63

b

75

75

65

Els horaris representats en els índexs de renou (Ld, Le, Ln) estan modificats per l'Ordenança municipal reguladora del renou i les vibracions, respecte dels horaris establerts per l'esmentat Reial decret 1367/2007.

Aquests objectius de qualitat acústica, representats pels índexs de renou, s'apliquen a àrees urbanitzades existents. Per a nous desenvolupaments urbanístics els objectius detallen 5 dB(A) de manera general.

Descàrrega d'arxius

Documents

Data darrera modificació: 14 de setembre de 2017

Seu Electrònica
Certificat de residència per a viatges Portal de Transparència Sol·licitud Cita prèvia El Batle Serveis atenció violència de gènere Accessibilitat Projectes cofinançats per Fons Europeus Oficines d'Atenció a la Ciutadania - 010 Perfil del contractant tufaspalma.catAquest enllaç s'obrirà en una finestra nova Factura electrònica Targeta Ciutadana Queixes i suggeriments No disposam de la informació que cercau? Podeu exercir el vostre dret d'accés, fent una petició a l'Ajuntament perquè us la faci arribar. Aquest enllaç s'obrirà en una finestra nova Oferta pública de feina Tauler d'edictes i anuncis

© Ajuntament de Palma. Plaça de Cort, 1 . 07001 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971225900 - 630308226