Català | Español | English | Deutsch Buscar
Canal Palma YouTube Canal Ajuntament de Palma twitter Canal Ajuntament de Palma Facebook

Inici -> Àrees -> Cultura i Benestar Social -> Informacions d'interès

Catàleg de prestacions econòmiques de Serveis Socials 2018-2019

El Ple de l'Ajuntament de Palma, en sessió ordinària de 30 d'octubre de 2014, aprovà definitivament el reglament de prestacions econòmiques de l'Ajuntament de Palma; el qual es va publicar íntegrament al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 156 de 13 novembre de 2014.

De conformitat amb l'article 3.1 d'aquest Reglament, s'ha d'elaborar un document tècnic on s'han de recollir les necessitats a cobrir i les quantitats i s'aprovarà per resolució. A més, l'article 7.2 determina que anualment s'elaborarà un document tècnic de prestacions econòmiques que permetrà la fixació de màxims de les quanties, per concepte i temps, per a cada tipus d'ajut. Aquest document tècnic haurà de ser aprovat per Acord de Junta de Govern.

Per tots aquests antecedents, la Junta de Govern de 18 d'abril de 2018, va aprovar el Catàleg de Prestacions Econòmiques 2018. Per al seu coneixement general, es procedeix a publicar aquest acord i el text íntegre del catàleg en la pàgina web municipal.

Descàrrega d'arxius

Data darrera modificació: 11 de juny de 2018

T'ha resultat útil el contingut d'aquesta pàgina?

© Ajuntament de Palma. Plaça de Cort, 1 . 07001 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971225900 - 630308226