Català | Español | English | Deutsch Buscar
Canal Palma YouTube Canal Ajuntament de Palma twitter Canal Ajuntament de Palma Facebook

Inici -> Informe avaluació edificis (IEE) - Carta Informativa

Carta informativa informe d'avaluació dels edificis (IEE)

30 de juliol de 2019

 

Us informem que en compliment de l'Ordenança municipal reguladora de l'informe d'avaluació dels edificis de Palma de Mallorca (BOIB núm. 73, de 16 de maig de 2015), abans que finalitzi l'any 2019, s'hauran de sotmetre a l'informe d'avaluació (IEE) els següents edificis:

- Edificis construïts a l'any 1969.

- Edificis construïts abans de l'any 1900 i/o catalogats, sent la segona revisió (fa 10 anys havien de fer l'informe ITE).

En relació als grups d'edificis anteriors, l'any de construcció és el que consta al cadastre. Els edificis catalogats són tots aquells edificis protegits d'acord al catàleg de protecció d'edificis del PGOU de Palma.

L'informe s'ha d'encarregar a un tècnic competent, conjuntament amb els altres copropietaris o comunitats de propietaris, i presentar-lo en aquest Ajuntament.

Una vegada finalitzat el termini establert per a presentar l'informe d'avaluació d'edificis d'acord amb l'any de construcció de l'immoble, no presentar aquest informe o les successives inspeccions es considera una infracció urbanística lleu segons l'art. 163.2 b) de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'Urbanisme de les Illes Balears, dóna lloc a la incoació del corresponent expedient sancionador.

Per a més informació sobre l'informe d'avaluació d'edificis, podeu consultar-ho aquí.

Data darrera modificació: 5 d'agost de 2019

T'ha resultat útil el contingut d'aquesta pàgina?

© Ajuntament de Palma. Plaça de Cort, 1 . 07001 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971225900 - 630308226