Català | Español | English | Deutsch Buscar
Canal Palma YouTube Canal Ajuntament de Palma twitter Canal Ajuntament de Palma Facebook

Inicio

Mantenimiento Centros Escolares públicos de educación primaria

Principales servicios

Per tal de facilitar la gestió dels treballs de manteniment i neteja dels centres escolars, es donen a continuació una sèrie d'instruccions que han de seguir els directors dels centres per aconseguir més control de les reparacions realitzades. Això serà beneficiós per al centre i alhora representarà un estalvi en els costs totals de manteniment.
Insistim especialment en la necessitat d'ajustar-vos tant com sigui possible a aquestes normes per no col·lapsar el servei.

Comunicació d'urgències al servei de manteniment
L'Ajuntament atén totes les urgències que es produeixen als centres durant els períodes entre revisions i determina amb aquest terme, bàsicament:
1.Tot el que suposi un perill o un risc per a la salut: vidre romput, porta que penja, puntes o ferros, reixes, etc.
El centre ha d'adoptar les mesures preventives pertinents mentre se soluciona el problema.
2. Tot el que suposi un obstacle per el bon funcionament del centre: goteres, fusibles, embossos al sanejament.
3.Tot el que suposi un risc per a la seguretat del centre: canvi de panys, blindatge de portes, reparació de tancaments, vidres romputs, etc.
Insistim en la necessitat de valorar realment les urgències.

Comunicació d'avaries
Per no crear un nombre excessiu d'ordres de treball, tots els petits desperfectes que no hagin de menester una atenció immediata no s'han de comunicar per separat sinó que l'avís s'ha de fer quan el nombre de desperfectes faci que el desplaçament de l'operari sigui realment profitós. També heu de tenir en compte les revisions periòdiques que es fan per oficis i aprofitar el dia previst de la revisió per avisar amb antelació suficient d'aquests desperfectes per poder dur-los a terme el mateix dia de la revisió.

Procediment per fer les comunicacions
Per comunicar les urgències, avaries i control de revisions pot cridar per telèfon al 971 449 428, però sense oblidar que, per facilitar el bon funcionament del servei, és imprescindible que tots els comunicats es formalitzin per escrit i s'adrecin per correu ordinari o per fax a la següent adreça:
REGIDURIA DE CULTURA I EDUCACIÓ
Av. Gabriel Alomar i Villalonga,18,2n. 07006. Palma de Mallorca
Tel. 971 449 428 Fax. 971 449 429

Seguretat
Els directors dels centres hauran de tenir un esment especial amb el següent:
- Connexió d'alarmes durant les hores en què el centre sigui tancat.
- Les persianes han de quedar tancades en abandonar l'edifici, sobretot els caps de setmana.
- S'han de desconnectar, tant com sigui possible, les instal·lacions d'aigua, de gas i de calefacció quan estigui fora d'ús (períodes de vacances, etc.). En el cas de la instal·lació elèctrica, s'ha de procurar que no quedin sense servei les alarmes, les geleres, etc.

Trasllat de mobles
Com a norma general, l'Ajuntament NO REALITZARÀ trasllat de mobles (pupitres, cadires, etc.) des del magatzem de la Conselleria d¿Educació o entre col·legis. Aquests trasllats s'han de sol·licitar directament a la Conselleria d'Educació.

Nota important
A instàncies del Laboratori Municipal i per garantir la potabilitat de l¿aigua als col¿legis públics, ÉS NECESSARI QUE EN COMENÇAR EL CURS S'OBRIN ELS GRIFONS DELS LAVABOS durant trenta minuts aproximadament, perquè es renovi l'aigua de les canonades i s'eliminin els residus que puguin contenir.
El Servei de Manteniment està clorant els dipòsits de TOTS els col·legis públics.

Dirección

  Pl. Nova de la Ferreria, 2 bxs.

Palma 07002 (Illes Balears)

 Ver en Google Maps

Datos de contacto

Teléfono: 971 449 428

Fecha última modificación: 13 de Septiembre de 2013

¿Te ha sido útil esta página?

© Ajuntament de Palma Plaça de Cort, 1 . 07001 Palma (Illes Balears) Teléfono: 971225900 - 630308226