Català | Español | English | Deutsch Buscar
Canal Palma YouTube Canal Ajuntament de Palma twitter Canal Ajuntament de Palma Facebook

Startseite -> Bereiche -> Wirtschaft, Finanzen und Innovation

Dienststelle für Wirtschaft, Finanzen und Innovation

Relació de matèries genèriques delegades:

 • Economia
 • Hisenda
  • Pressuposts, Comptabilitat i Tresoreria
  • Política financera, sector públic i Oficina de Control de la Despesa Municipal
  • Accions judicials i administratives
  • Responsabilitat patrimonial
 • Innovació
 • Adscripció d'organismes i empreses:
  • Consorci Eurolocal
  • Organismes en procés d'extinció

Les competències d'Hisenda són, entre d'altres, l'elaboració del projecte de pressupost general municipal, el seguiment i ordenació del procés d'execució del pressupost, així com la planificació i execució de la política financera de l'Ajuntament de Palma. També depèn del regidor de l'Àrea la Tresoreria Municipal, la proposta d'ordenances fiscals i la gestió dels ingressos municipals.

Adresse

Platz  de Santa Eulàlia, 9 1r

Palma 07001 (Illes Balears)

 View in Google Maps

Kontaktdaten

Telefon: 971225900

Datum der letzten Änderung: 9 Januar 2018


© Ajuntament de Palma Plaça de Cort, 1 . 07001 Palma (Illes Balears) Telefon: 971225900 - 630308226