Català | Español | English | Deutsch Buscar
Canal Palma YouTube Canal Ajuntament de Palma twitter Canal Ajuntament de Palma Instagram Facebook

Inici -> Gestions i tràmits -> Registre de Subvencions

Convocatòria de subvencións per a la realització d'activitats d'Interès Social 2020-2021

"De conformitat amb l'extracte de la Convocatòria Pública de Subvencions per a la realització d'activitats d'Interès Social 2020-2021 (BOIB núm. 43 de 30 març de 2021), es procedeix a publicar el següent 

 Contingut: 

  •  - Text de la Convocatòria Publica de Subvencions del Servei de Benestar Social de l'Ajuntament de Palma per a la realització d'activitats d'Interès Social 2020-2021. 
  •  - Acord d'aprovació de la Convocatòria. 
  •  - Extracte publicació BOIB.
  •  - Annexos per a la presentació de les sol·licituds de subvenció de la convocatòria esmentada. 
  • - Proposta de concessió provisional

S'adjunta la proposta de resolució provisional relativa a les sol·licituds de subvenció valorades per la Comissió Avaluadora d'aquesta Convocatòria en la sessió celebrada el 16 de juliol de 2021.

Les entitats que figuren en la proposta resolució adjunta tenen un període de 10 dies, a partir de l'endemà d'aquesta publicació, per a presentar les al·legacions a aquesta concessió que considerin oportunes.

Les al·legacions de les subvencions abans referides es dirigiran al Servei de Benestar Social de l'Ajuntament de Palma, situat al c/ Av. Gabriel Alomar, 18-1ª i s'han de presentar, en paper a qualsevol Registre General Municipal o per via telemàtica a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Palma, en els termes establerts a la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques o a través de qualsevol dels mitjans i llocs assenyalats a l'article 16 de l'esmentada llei.

Quan aquestes es presentin per via telemàtica s'adreçaran en document adjunt a la direcció de correu electrònic interessocial@palma.es  aquest document adjunt haurà d'estar signat amb segell de l'entitat i no serà superior a 20 MB.

Data de creació: 30 de març de 2021

Descàrrega d'arxius

Data darrera modificació:19 de juliol de 2021

T'ha resultat útil el contingut d'aquesta pàgina?

© Ajuntament de Palma. Plaça de Cort, 1 . 07001 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971225900 - 630308226