Català | Español | English | Deutsch Buscar
Canal Palma YouTube Canal Ajuntament de Palma twitter Canal Ajuntament de Palma Instagram Facebook

Inici -> Gestions i tràmits -> Registre de Subvencions

Convocatòria de subvencións per a la realització d'activitats d'Interès Social 2020-2021

De conformitat amb l'extracte de la Convocatòria Pública de Subvencions per a la realització d'activitats d'Interès Social 2020-2021 (BOIB núm. 43 de 30 març de 2021), es procedeix a publicar el següent  

 Contingut:  

  •  Text de la Convocatòria Publica de Subvencions del Servei de Benestar Social de l'Ajuntament de Palma per a la realització d'activitats d'Interès Social 2020-2021.  
  •  Acord d'aprovació de la Convocatòria.  
  •  Extracte publicació BOIB. 
  •  Annexos per a la presentació de les sol·licituds de subvenció de la convocatòria esmentada.  
  • Proposta de resolució provisional. 
  • Proposta de resolució definitiva. 
  • Acord de concessió. 
  • Annexos de justificació. 
  • Excel relació de justificants 

S'adjunta acord de concessió i de desestimació de les sol·licituds de subvenció presentades dintre de la present convocatòria de subvencions i els annexos normalitzats per a la presentació de la justificació de les despeses efectuades en execució dels projectes subvencionats. 

La data límit de que disposen les entitats beneficiàries per presentar la memòria tècnica i la memòria econòmica justificativa de la subvenció concedida serà el 15 de novembre de 2021. El contingut de la justificació s'haurà d'ajustar a l'establert a l'apartat 14 de la Convocatòria i la resta de normativa que sigui d'aplicació. 

La documentació s'haurà de presentar telemàticament per registre o bé s'adreçaran en document adjunt a la direcció de correu electrònic interessocial@palma.cat.

Data de creació: 30 de març de 2021

Descàrrega d'arxius

Data darrera modificació:21 de setembre de 2021

T'ha resultat útil el contingut d'aquesta pàgina?

© Ajuntament de Palma. Plaça de Cort, 1 . 07001 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971225900 - 630308226