Català | Español | English | Deutsch Buscar
Canal Palma YouTube Canal Ajuntament de Palma twitter Canal Ajuntament de Palma Facebook

Inici -> Gestions i tràmits -> Registre de Subvencions

Subvencions Interès Social 2019-2020

De conformitat amb l'extracte de la Convocatòria Pública de Subvencions per a la realització d'activitats d'Interès Social 2019-2020 (BOIB núm. 25 de 27 de febrer de 2020), es procedeix a publicar el següent contingut:

  • Acord d'aprovació de la Convocatòria.
  • Text de la Convocatòria Pública de Subvencions del Servei de Benestar Social de l'Ajuntament de Palma per a la realització d'activitats d'Interès Social 2019-2020.
  • Annexos per a la presentació de les sol·licituds de subvenció de la convocatòria esmentada.
  • Proposta de resolució de concessió provisional.
  • Proposta de resolució de concessió definitiva.
  • Annexos de justificació.
  • Excel relació justificants


Les entitats que figuren en la proposta resolució adjunta tenen un període de 10 dies, a partir de l'endemà d'aquesta publicació, per a presentar les acceptacions o renúncies establertes a l'apartat quart de la proposta de resolució.

Les acceptacions i renúncies de les subvencions concedides abans referides es dirigiran al Servei de Benestar Social de l'Ajuntament de Palma, situat al c/ Av. Gabriel Alomar, 18-1ª i s'han de presentar, en paper a qualsevol Registre General Municipal o per via telemàtica a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Palma, en els termes establerts a la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques o a través de qualsevol dels mitjans i llocs assenyalats a l'article 16 de l'esmentada llei.

Quan aquestes es presentin per via telemàtica s'adreçaran en document adjunt a la direcció de correu electrònic interessocial@palma.cat  aquest document adjunt haurà d'estar signat amb segell de l'entitat i no serà superior a 20 MB.

Data de creació: 27 de febrer de 2020
Data de publicació: 16 d'octubre de 2020

Fi de vigor: 1 de gener de 2021

Descàrrega d'arxius

Data darrera modificació:16 d'octubre de 2020

T'ha resultat útil el contingut d'aquesta pàgina?

© Ajuntament de Palma. Plaça de Cort, 1 . 07001 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971225900 - 630308226