Català | Español | English | Deutsch Buscar
Canal Palma YouTube Canal Ajuntament de Palma twitter Canal Ajuntament de Palma Instagram Facebook

Inici -> Gestions i tràmits -> Registre de Subvencions

Convocatòria de subvencions al lloguer del municipi de Palma 2019

Publicació de la proposta d'anul·lació del pagament de determinades ajudes a persones que no han pogut acreditar que es troben al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Palma.

Per a més informació, contacteu per telèfon amb l'Oficina d'Antidesnonaments al número 971214197.

La junta de govern local ha aprovat en data de 4 de desembre de 2019 la resolució definitiva de la convocatòria de subvencions al lloguer per a l'any 2019. es publiquen:

  • Comunicació de l'acord adoptat.
  • La llista de persones admeses per ordre de prioritat segons la puntuació obtinguda. en cada cas s'indica l'import de la subvenció concedida, així com els imports corresponents als pagaments del 2019 i del 2020. s'indica si escau les persones que encara sent admeses no poden optar a la subvenció per haver-se exhaurit la consignació pressupostària.
  • La llista de persones excloses per ordre de núm. de dni/nie.

Es recorda a lles persones admeses amb dret al pagament de subvenció que tenen un termini improrrogable fins al dia 5 de desembre d'enguany per aportar els justificants de pagament de les mensualitats del lloguer corresponents als mesos de gener a octubre de 2019. els justificants corresponents als mesos de novembre i desembre, es podran aportar el mes de gener de 2020

Data de creació: 17 d'octubre de 2019

Descàrrega d'arxius

Data darrera modificació:27 d'octubre de 2020

T'ha resultat útil el contingut d'aquesta pàgina?

© Ajuntament de Palma. Plaça de Cort, 1 . 07001 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971225900 - 630308226