Català | Español | English | Deutsch Buscar
Canal Palma YouTube Canal Ajuntament de Palma twitter Canal Ajuntament de Palma Facebook

Inici

Convocatòria de subvencions al lloguer del municipi de Palma 2019

Publicació de la proposta d'anul·lació del pagament de determinades ajudes a persones que no han pogut acreditar que es troben al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Palma.

Per a més informació, contacteu per telèfon amb l'Oficina d'Antidesnonaments al número 971214197.

La junta de govern local ha aprovat en data de 4 de desembre de 2019 la resolució definitiva de la convocatòria de subvencions al lloguer per a l'any 2019. es publiquen:

  • Comunicació de l'acord adoptat.
  • La llista de persones admeses per ordre de prioritat segons la puntuació obtinguda. en cada cas s'indica l'import de la subvenció concedida, així com els imports corresponents als pagaments del 2019 i del 2020. s'indica si escau les persones que encara sent admeses no poden optar a la subvenció per haver-se exhaurit la consignació pressupostària.
  • La llista de persones excloses per ordre de núm. de dni/nie.

Es recorda a lles persones admeses amb dret al pagament de subvenció que tenen un termini improrrogable fins al dia 5 de desembre d'enguany per aportar els justificants de pagament de les mensualitats del lloguer corresponents als mesos de gener a octubre de 2019. els justificants corresponents als mesos de novembre i desembre, es podran aportar el mes de gener de 2020

Data de creació: 17 d'octubre de 2019

Descàrrega d'arxius

Data darrera modificació:29 de juny de 2020

T'ha resultat útil el contingut d'aquesta pàgina?

© Ajuntament de Palma. Plaça de Cort, 1 . 07001 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971225900 - 630308226