Català | Español | English | Deutsch Buscar
Canal Palma YouTube Canal Ajuntament de Palma twitter Canal Ajuntament de Palma Facebook

Inici -> Gestions i tràmits -> Registre de Subvencions

Convocatòria de subvencions al lloguer per a joves del municipi de Palma 2018

06/11/2018 - Publicació de la resolució provisional de la convocatòria i obertura del tràmit d'audiència i de resolució de deficiències de documentació per part de les persones interessades

28/11/2018 - La Junta de Govern Local ha aprovat en data de 28 de novembre de 2018 la concessió de les subvencions al lloguer per a persones joves del municipi de Palma per a l'any 2018. S'inclou la relació de persones que han resultat beneficiàries amb indicació dels imports màxims de subvenció concedides en cada cas, així com l'import a abonar en el primer pagament, que és el corresponent als justificants aportats de pagament de quotes de lloguer entre la data d'1 de gener de 2018 i la data de concessió de la subvenció .

Es recorda a les persones beneficiàries que, de conformitat amb les bases de la convocatòria, entre els dies 1 i 10 de desembre de 2018 han de presentar el justificant bancari de pagament de l'última mensualitat de renda vençuda. Aquest justificant es pot presentar de forma telemàtica a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Palma, de l'adreça de correu electrònic oficinaantidesnonaments@palma.es  o de manera presencial lliurant aquest document en l'Oficina Antidesahucios. Si el document bancari no es presenta en el termini assenyalat, la persona beneficiària perd en dret a cobrar l'ajuda de la mensualitat no justificada, sense perjudici de percebre l'import corresponent a les mensualitats anteriors que li han concedit.

Data de creació: 3 d'agost de 2018
Data de publicació: 3 d'agost de 2018

Entrada en vigor: 3 d'agost de 2018
Fi de vigor: 23 de maig de 2019

Descàrrega d'arxius

Data darrera modificació:31 de maig de 2019

T'ha resultat útil el contingut d'aquesta pàgina?

© Ajuntament de Palma. Plaça de Cort, 1 . 07001 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971225900 - 630308226