Català | Español | English | Deutsch Buscar
Canal Palma YouTube Canal Ajuntament de Palma twitter Canal Ajuntament de Palma Facebook

Inici

Informació pública projecte de senyalització d'una zona 30 al Rafal-Vivero

El Regidor de l'Àrea de Mobilitat, per delegació del Batle, mitjançant Acord de Junta de Govern núm. 1003/2018 de dia 3 d'octubre ha adoptat la següent resolució:

1r. Aprovar el Projecte de Senyalització d'una zona 30 al Rafal-Vivero (ANNEX I), d'acord amb l'establert als articles 234, 235 i 236 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, l'art 149 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, atesos els informes de 28 de setembre de 2018 (ANNEX II) i 28 de setembre de 2018 (ANNEX III) justificatiu el primer, de que el projecte esmentat es refereix a una obra de primer establiment o reforma estructural, de manera que és d'aplicació l'exigència d'exposició al públic del projecte per un termini no inferior a 15 dies hàbils i, el segon referit a que no és preceptiu l'informe de supervisió.

2n. Sotmetre a informació pública aquests projecte mitjançant la seva publicació al BOIB i a la Web de l'Ajuntament de Palma, Departament de Mobilitat per un termini de quinze (15) dies hàbils.

Descàrrega d'arxius

Data darrera modificació:5 d'octubre de 2018

T'ha resultat útil el contingut d'aquesta pàgina?
Seu Electrònica
Certificat de residència per a viatges Portal de Transparència Sol·licitud Cita prèvia El Batle Serveis atenció violència de gènere Accessibilitat Oficines d'Atenció a la Ciutadania - 010 Projectes cofinançats per Fons Europeus tufaspalma.catAquest enllaç s'obrirà en una finestra nova Perfil del contractant Factura electrònica Targeta Ciutadana Queixes i suggeriments No disposam de la informació que cercau? Podeu exercir el vostre dret d'accés, fent una ... Aquest enllaç s'obrirà en una finestra nova Oferta pública de feina Defensora ciutadania Tauler d'edictes i anuncis

© Ajuntament de Palma. Plaça de Cort, 1 . 07001 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971225900 - 630308226