Català | Español | English | Deutsch Buscar
Canal Palma YouTube Canal Ajuntament de Palma twitter Canal Ajuntament de Palma Facebook

Inici -> Atenció Ciutadana -> Serveis violència de gènere

Pacte Palma

Manifest

CRIDA "PACTE PALMA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE"

Les persones, associacions, entitats públiques o privades i l'Ajuntament de Palma, signants d'aquesta crida "Pacte Palma contra la violència de gènere" volem treballar per una ciutat sense violència de gènere i amb una atenció de qualitat a les persones que en pateixen.

Sabem que:

· La violència que s'exerceix contra les dones pel fet de ser-ho, és un fenomen mundial, que constitueix una causa de mort de primera magnitud i un atemptat contra la dignitat humana.

· Té la seva arrel en la desigualtat històrica entre dones i homes, i la seva manifestació, mitjançant la violència física, psicològica o sexual, els abusos, l'assetjament, o la prostitució..., és present en molts d'àmbits de les relacions personals i socials, també a la ciutat de Palma.

· Gràcies al canvi de valors que comportà la democratització de la societat, i a la tasca inicial del moviment feminista, la violència cap a les dones ha passat de ser considerada una circumstància privada a ser considerada una qüestió pública, ja que tant les causes com les conseqüències tenen un abast que afecta el conjunt de la societat.

· Actualment aquesta forma greu de desigualtat té la contestació del marc legal, de la iniciativa de les administracions, de l'acció de col·lectius socials que hi treballen seriosament en contra, i de la ciutadania, la qual cosa possibilita la millora en la intervenció i la implicació de tothom cap a la tolerància zero.

L'Ajuntament de Palma, com a administració propera i competent, prioritza tant les accions destinades a la prevenció i eradicació, com aquelles de protecció i atenció integral de les persones que n'han patida, per fer que guanyin terreny els models de convivència basats en el respecte i la col·laboració entre dones i homes.

Conscients que serà el compromís, la suma d'esforços i la col·laboració de tothom el que facilitarà l'avenç, esplantegen les següents fites comunes:

· Fer visible la realitat de la violència contra les dones, condemnar les seves manifestacions i donar a conèixer la vertadera dimensió del problema i les conseqüències sobre les víctimes directes i indirectes (filles i fills).

· Donar suport a les víctimes mitjançant les accions i actuacions necessàries per superar la situació de violència, respectant les seves decisions i iniciatives, i facilitant els mitjans i l'accés als recursos.

· Divulgar els recursos,accions i mesures que afavoreixen l'eradicació de la violència contra les dones, i reforçar els models socials que permetin la resolució de conflictes de forma no violenta, fomentant l'educació per a la pau.

· Assolir el compromís d'actuar contra tot tipus de violència, fomentant i transmetent models no sexistes i de respecte a la igualtat de dones i homes.

L'adhesió suposa el compromís amb aquestes fites. La unió de compromisos per assolir-les, mitjançant el pacte, farà possible el canvi progressiu de la situació a Palma, i construir una societat on dones i homes puguem desenvolupar-nos, participem i tinguem accés a la presa de decisions en termes d'igualtat.

Palma, 25 de novembre de 2008

Adhesió Pacte Palma Vull adherir-me al Pacte Palma contra la violència de gènere

Data darrera modificació:14 de novembre de 2018

T'ha resultat útil el contingut d'aquesta pàgina?

© Ajuntament de Palma. Plaça de Cort, 1 . 07001 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971225900 - 630308226