Català | Español | English | Deutsch Buscar
Canal Palma YouTube Canal Ajuntament de Palma twitter Canal Ajuntament de Palma Facebook

Inici -> Atenció Ciutadana -> Cartes de compromisos.

Carta de compromisos de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC)

L'Ajuntament de Palma ha implantat cartes de compromisos a diferents serveis que es presten. Un d'aquests projectes ha estat, des de 2010, la carta de compromisos de l'Oficina municipal d'informació al consumidor (OMIC). En aquests moments, per motius organitzatius, aquest projecte no s'actualitzarà, però, en nom de la transparència, es deixaran els resultats obtinguts des de la seva implantació al web municipal.

Les cartes de serveis informen, entre d'altres de:

 • les dades identificatives i finalitat de l'organització prestadora del servei
 • la relació de serveis prestats
 • les formes de participació als projectes de millora
 • els drets i deures de les persones usuàries
 • les formes de presentació de queixes i suggeriments
 • els compromisos de qualitat i indicadors
 • la normativa relacionada

Podeu consultar els textes a continuació:

Document complet o matriu de la carta de compromisos

Tríptic

En relació a l'Oficina municipal d'informació al consumidor (OMIC) l'Ajuntament es compromet que:

 1. El nivell de satisfacció quant a l'atenció presencial a l'OMIC serà igual o superior a 8 per a un 80% de les persones usuàries del servei. 
 2. El nivell de satisfacció quant a la capacitació de les persones de l'OMIC serà igual o superior a 8 per a un 80% de les persones usuàries del servei. 
 3. El nivell de satisfacció quant a la documentació facilitada per l'OMIC serà igual o superior a 8 per a un 80% de les persones usuàries del servei. 
 4. L'OMIC oferirà la formació suficient i necessària per a garantir la competència de les persones que presten el servei, la qual serà almenys de 10 hores de reciclatge anual.
 5. L'OMIC oferirà xerrades informatives (un mínim de 30 hores anuals) a la ciutadania en matèria de consum.
 6. S'ha de respondre a les consultes realitzades per correu electrònic/web en un termini de 2 dies laborables en el 90% de les demandes. 
 7. El temps d'espera dels usuaris no ha de superar en un 90% els 10 minuts.
 8. Les queixes i les reclamacions s'han d'enviar a l'empresa que n'és objecte en un termini inferior a 10 dies laborables en el 90% dels casos.
 9. Les denúncies s'han de derivar a l'organisme competent en un termini inferior a 10 dies laborables en el 90% dels casos. 
 10. La informació en matèria de consum del web s'ha d'actualitzar cada mes.
 11. Les fitxes d'informació al públic estaran actualitzades. Es revisarà com a mínim una fitxa al mes.
 12. El 100% de les queixes relatives als serveis prestats per l'OMIC es respondran en un termini màxim de 15 dies laborables. 

El seguiment del compliment d'aquests compromisos es fa trimestralment i es publica al següent document:

Quadre de comandament de la Carta de compromisos de l'oficina municipal d'informació al consumidor (OMIC) 2019.

El seguiment d'aquests indicadors dels darrers anys es publica als quadres de comandament 2010, 20112012, 2013, 20142015 , 2016, 2017 i 2018.

Podeu consultar també els indicadors de satisfacció al següent document:

Informe de necessitats, expectatives i satisfacció de les persones usuàries de l'OMIC 2017.

El seguiment d'aquests indicadors de satisfacció dels darrers anys el podeu consultar als informes 2013 , 20142015 i 2016.

Data darrera modificació:25 de maig de 2020

T'ha resultat útil el contingut d'aquesta pàgina?

© Ajuntament de Palma. Plaça de Cort, 1 . 07001 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971225900 - 630308226