Català | Español | English | Deutsch Buscar
Canal Palma YouTube Canal Ajuntament de Palma twitter Canal Ajuntament de Palma Instagram Facebook

Inici -> Atenció Ciutadana -> Serveis violència de gènere

Carta de Compromisos dels serveis municipals contra la violència domèstica i violència masclista

L'Ajuntament de Palma millora els seus serveis i adquireix compromisos respecte a la seva qualitat.

Amb aquesta finalitat l'Ajuntament ha implantat cartes de serveis, eines de gestió de la qualitat basades en la millora contínua, que ens permeten utilitzar nous mètodes per a servir millor la ciutadania, d'una manera més eficaç i eficient.

Les cartes de serveis informen, entre d'altres de:

 • les dades identificatives i finalitat de l'organització prestadora del servei
 • la relació de serveis prestats
 • les formes de participació als projectes de millora
 • els drets i deures de les persones usuàries
 • les formes de presentació de queixes i suggeriments
 • els compromisos de qualitat i indicadors
 • la normativa relacionada

Podeu consultar els textes a continuació:

Document complet o matriu de la carta de compromisos

Tríptic

Aquesta carta ha estat certificada per l'entitat externa Bureau Veritas i a continuació es pot consultar el certificat: 

  Certificat dels Serveis contra la Violència Domèstica i Violència Masclista 2022

Imatge Bureau Veritas Norma 93200 30

En relació al serveis municipals contra la violència domèstica i violència masclista  l'Ajuntament es compromet que:

 1. La Policia Local acudirà d'urgència al lloc de l'incident i en el 80% dels casos el temps de resposta per a la unitat comissionada serà com a màxim de 9 minuts. 
 2. A l'oficina de la Policia local s'oferirà sempre assistència psicològica i, si és requerida, el temps d'espera fins l'arribada del psicòleg/loga serà inferior a 30 minuts en el 95% de les atencions.  
 3. La Policia Local recollirà la denúncia amb un temps d'espera inferior a 20 minuts en el 90% dels casos, des de l'arribada del/de la denunciant o bé des que finalitzi l'atenció psicològica i/o de l'intèrpret. 
 4. El nivell de satisfacció del servei d'atenció psicològica a Policia local, quant a l'atenció rebuda, serà "molt adequada" per a un 85% de les persones usuàries. 
 5. Les dones víctimes ateses pel Servei d'atenció integral a la violència masclista tindran a la seva disposició l'oferta d'acompanyament per a interposar denúncia, dins l'horari d'atenció del servei,* en el 100% de casos.
 6. El temps d'espera entre la demanda i la data d'atenció proposada pel Programa d'atenció a víctimes del Servei d'atenció integral a la violència masclista no serà superior a 3 dies laborables en el 90% de las demandes.
 7. Es farà la valoració de les demandes d'atenció terapèutica per a les persones víctimes i els seus fills i filles en un termini no superior a 15 dies laborables en el 95 % dels casos.
 8. Es donarà resposta a totes les demandes d'atenció de les persones agressores en un termini inferior a 5 dies laborables en el 90% dels casos.
 9. El nivell de satisfacció del servei d'atenció integral a víctimes de violència masclista, quant a l'atenció i l'empatia de les persones que presten el servei, serà igual o superior a 8 (en una escala del 0 al 10) per a un 85% de les persones usuàries.
 10. Realitzarem la valoració policial de risc (VPR) el mateix dia o el dia següent des de la denúncia en el 95% dels casos de VG.
 11. S'assignarà un/una agent tutor/ra al 100% de les persones competència de la Policia Local segons els protocols interns.
 12. En el 100% dels casos, es realitzarà un seguiment específic dels agressors de les víctimes usuàries del nostre servei, localitzades a Palma i amb OP en vigor, segons els protocols interns.
 13. S'oferiran dos cursos anuals d'autoprotecció adreçats a les usuàries del servei (un mínim de 15 hores anuals).
 14. El nivell de satisfacció de les persones ateses quant al servei rebut per part de la Policia serà avaluat per damunt d'acceptable en un percentatge superior al 90%.
 15. En el 100% dels casos en què la petició d'acollida sigui en situació d'emergència aquesta es farà el mateix dia.
 16. En el 100% dels casos en què la petició d'acollida no sigui en situació d'emergència es farà en un termini màxim de 72 hores laborables.
 17. El nivell de satisfacció quant a l'atenció rebuda durant l'estada al centre serà superior a 8 punts de mitjana.
 18. El nivell de satisfacció quant a la millora de la situació i la sortida del centre serà superior a 8 punts de mitjana.
 19. El 100% de les queixes relatives a la gestió dels serveis contra la violència domèstica i de gènere es respondrà en un termini màxim de 15 dies laborables.

El seguiment del compliment d'aquests compromisos es fa trimestralment i es publica al següent document:

Quadre de comandament de la Carta de compromisos dels serveis municipals contra la violència domèstica i violència masclista 2023.

El seguiment dels indicadors de l'atenció integral  es publica al quadre de comandament de 2014, 2015201620172018201920202021 i 2022.

El seguiment dels indicadors dels anys anteriors referents a Igualtat es publica als quadres de comandament 2010, 20112012 i 2013

El seguiments dels indicadors dels anys anteriors referents a Policia Local es publica als quadres de comandament 2010, 2011, 2012 i 2013.

Podeu consultar també la recollida de necessitats, expectatives i satisfacció (indicadors) referents a Igualtat corresponents als anys 2013 i 2014.

Podeu consultar també la recollida de necessitats, expectatives i satisfacció (indicadors) corresponents a l'any 2015 referents a:

Podeu consultar també la recollida de necessitats, expectatives i satisfacció (indicadors) corresponents a l'any 2016 referents a:

Podeu consultar també la recollida de necessitats, expectatives i satisfacció (indicadors) corresponents a l'any 2017 referents a:

Podeu consultar també la recollida de necessitats, expectatives i satisfacció (indicadors) corresponents a l'any 2018 referents a:

Podeu consultar també la recollida de necessitats, expectatives i satisfacció (indicadors) corresponents a l'any 2019 referents a:

Podeu consultar també la recollida de necessitats, expectatives i satisfacció (indicadors) corresponents a l'any 2020 referents a:

Podeu consultar també la recollida de necessitats, expectatives i satisfacció (indicadors) corresponents a l'any 2021 referents a:

Podeu consultar també la recollida de necessitats, expectatives i satisfacció (indicadors) corresponents a l'any 2022 referents a:

Data darrera modificació:3 de maig de 2023

T'ha resultat útil el contingut d'aquesta pàgina?

© Ajuntament de Palma. Plaça de Cort, 1 . 07001 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971225900 - 630308226