Català | Español | English | Deutsch Buscar
Canal Palma YouTube Canal Ajuntament de Palma twitter Canal Ajuntament de Palma Instagram Facebook

Inici -> Atenció Ciutadana -> Serveis violència de gènere

Carta de Compromisos dels serveis municipals contra la violència domèstica i de gènere

L'Ajuntament de Palma millora els seus serveis i adquireix compromisos respecte a la seva qualitat.

Amb aquesta finalitat l'Ajuntament ha implantat cartes de serveis, eines de gestió de la qualitat basades en la millora contínua, que ens permeten utilitzar nous mètodes per a servir millor la ciutadania, d'una manera més eficaç i eficient.

Les cartes de serveis informen, entre d'altres de:

 • les dades identificatives i finalitat de l'organització prestadora del servei
 • la relació de serveis prestats
 • les formes de participació als projectes de millora
 • els drets i deures de les persones usuàries
 • les formes de presentació de queixes i suggeriments
 • els compromisos de qualitat i indicadors
 • la normativa relacionada

Podeu consultar els textes a continuació:

Document complet o matriu de la carta de compromisos

Tríptic

En relació al servei municipal d'Atenció integral a la violència de gènere l'Ajuntament es compromet que:

 1. La Policia local acudirà d'urgència al lloc de l'incident i en el 90% dels casos el temps de resposta per a la unitat comissionada serà com a màxim de 9 minuts.
 2. A l'oficina de la Policia local s'oferirà sempre assistència psicològica, i, si és requerida, el temps d'espera fins l'arribada del psicòleg/loga serà inferior a 30 minuts en el 95% de les atencions.
 3. La Policia Local recollirà la denúncia amb un temps d'espera inferior a 20 minuts en el 90% dels casos, des de l'arribada del/de la denunciant o bé des que finalitzi l'atenció psicològica i/o de l'intèrpret.
 4. Les dones víctimes ateses pel Servei d'atenció integral a la violència de gènere, tindran a la seva disposició l'oferta d'acompanyament per a interposar denúncia, dins l'horari d'atenció del servei*, el 100% de casos.
 5. El temps d'espera entre la demanda i la data d'atenció proposada pel Programa d'atenció a víctimes del Servei d'atenció integral a la violència de gènere no serà superior a 3 dies laborables en el 90% de las demandes.
 6. Es farà la valoració de les demandes d'atenció terapèutica per a les persones víctimes i els seus fills i filles, en un termini no superior a 15 dies laborables en el 95 % dels casos.
 7. Es donarà resposta a totes les demandes d'atenció dels agressors/res, en un termini inferior a 5 dies laborables en el 90% dels casos.
 8. El nivell de satisfacció del servei d'atenció integral a víctimes de violència de gènere, quant a l'atenció i l'empatia de les persones que presten el servei, serà igual o superior a 8 (en una escala del 0 al 10) per a un 85% de les persones usuàries.
 9. Realitzarem la valoració policial de risc (VPR) en el termini de 4 dies naturals des de la denúncia en el 95% dels casos de VG.
 10. S'assignarà un/una agent tutor/ra al 100% de les persones denunciants al nostre servei, amb ordre de protecció i localitzades a Palma o quan el cas ho exigeixi i ho acceptin.
 11. En 100% dels casos, es realitzarà un seguiment específic dels agressors/res de les víctimes usuàries del nostre servei, localitzades a Palma i amb OP en vigor, mitjançant la Unitat d'Intervenció Immediata (UII).
 12. S'oferiran dos cursos anuals d'autoprotecció adreçats a les usuàries del servei (un mínim de 15 hores anuals).
 13. El nivell de satisfacció de les persones ateses quant al servei rebut per part de la Policia serà avaluat per damunt d'acceptable en un percentatge superior al 90%.
 14. En el 100% dels casos en què la petició d'acollida sigui en situació d'emergència, es farà el mateix dia.
 15. En el 100% dels casos en què la petició d'acollida no sigui en situació d'emergència es farà en un termini màxim de 72 hores laborables.
 16. El nivell de satisfacció quant a l'atenció rebuda durant l'estada al centre serà superior a 8 punts de mitjana.
 17. El nivell de satisfacció quant a la millora de la situació i la sortida del centre serà superior a 8 punts de mitjana.
 18. El 100% de les queixes relatives a la gestió dels serveis contra la violència domèstica i de gènere es respondrà en un termini màxim de 15 dies laborables.

El seguiment del compliment d'aquests compromisos es fa trimestralment i es publica al següent document:

Quadre de comandament de la Carta de compromisos del servei municipal d'atenció integral a la violència de gènere 2021.

El seguiment dels indicadors de l'atenció integral  es publica al quadre de comandament de 2014, 20152016201720182019 i 2020.

El seguiment dels indicadors dels anys anteriors referents a Igualtat es publica als quadres de comandament 2010, 20112012 i 2013 

El seguiments dels indicadors dels anys anteriors referents a Policia Local es publica als quadres de comandament 2010, 2011, 2012 i 2013.

Podeu consultar també els indicadors de satisfacció referents a Igualtat corresponents als anys 2013 i 2014.

Podeu consultar els indicadors de satisfacció corresponents a l'any 2015 referents a:

Podeu consultar els indicadors de satisfacció corresponents a l'any 2016 referents a:

Podeu consultar els indicadors de satisfacció corresponents a l'any 2017 referents a:

Podeu consultar els indicadors de satisfacció corresponents a l'any 2018 referents a:

Data darrera modificació:11 de març de 2021

T'ha resultat útil el contingut d'aquesta pàgina?

© Ajuntament de Palma. Plaça de Cort, 1 . 07001 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971225900 - 630308226