Català | Español | English | Deutsch Buscar
Canal Palma YouTube Canal Ajuntament de Palma twitter Canal Ajuntament de Palma Facebook

Inicio

Registre d'interessos d'activitats i béns (2015-2019)

De conformitat amb l'article 75.7 Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local es troben inscrites en els registres d'interessos de l'Ajuntament les declaracions sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics (Registre d'Activitats) així com la declaració dels seus béns patrimonials (Registre de Béns patrimonials).

A continuació es mostren les declaracions dels/de les regidors/es electes

Persona: Jhardi Massanet, Aurora
Càrrec: 1a tinenta de batle de l'Àrea de Funció Pública i Govern Interior
Grup polític: Grup Municipal SOMPALMA
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: ajhardim@palma.es

Persona: Moll Kammerich, Susana
Càrrec: 3a tinenta de batle de l'Àrea d'Educació i Esports
Grup polític: Grup Municipal PSIB-PSOE
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: smollk@palma.es

Persona: Molina Suárez, Aligi
Càrrec: 4rt tinent de batle de l'Àrea d'Igualtat i Drets cívics
Grup polític: Grup Municipal SOMPALMA
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: amolinas@palma.es

Persona: Ferrer Ripoll, Joan
Càrrec: 6è tinent de batle de l'Àrea de Mobilitat
Grup polític: Grup Municipal PSIB-PSOE
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: joan.ferrer@palma.cat

Persona: Borràs Dalmau, Mercé
Càrrec: Regidor de l'Àrea de Benestar i Drets Socials
Grup polític: Grup Municipal MÉS-APIB
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: mborrasd@palma.es

Persona: Martín Perdiz, Antònia
Càrrec: Regidora de l'Àrea de Sanitat i Consum
Grup polític: Grup Municipal SOMPALMA
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: amartinp@palma.es

Persona: Frade Bravo, Eva
Càrrec: Regidora de l'Àrea Delegada de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial
Grup polític: Grup Municipal SOMPALMA
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: efradeb@palma.cat

Persona: Paquier Aguiló, M.Helena
Càrrec: Regidora de Districte Centre, Platja de Palma i Pla de Sant Jordi
Grup polític: Grup Municipal MÉS-APIB
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: hpaquiera@palma.cat

Persona: Durán Cladera, Margarita
Càrrec: Regidora
Grup polític: Grup Municipal PP
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: mduranc@palma.es

Persona: Gijón Carrasco, Álvaro Luis
Càrrec: Regidor
Grup polític: Grup Municipal PP
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: algijonc@palma.es

Persona: Aguiló Fuster, José Ignacio
Càrrec: Regidor
Grup polític: Grup Municipal PP
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: jiaguilof@palma.es

Persona: Bauzá Alonso, Mª José
Càrrec: Regidora
Grup polític: Grup Municipal PP
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: mjbauzaa@palma.es

Persona: Rubio Aguiló, Fernando
Càrrec: Regidor
Grup polític: Grup Municipal PP
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: frubiga@palma.es

Persona: Bosch Acarreta, Lourdes
Càrrec: Regidora
Grup polític: Grup Municipal PP
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: lboscha@palma.es

Persona: Roca Bellinfante, Antonia
Càrrec: Regidora
Grup polític: Grup Municipal PP
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: arocab@palma.es

Persona: Bonet Díaz, José Javier
Càrrec: Regidor
Grup polític: Grup Municipal PP
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: jjbonet@palma.es

Persona: Sanchez Cifre, Guillermo
Càrrec: Regidor
Grup polític: Grup Municipal PP
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: gsanchezc@palma.es

Persona: Bauzá Simó, Josep Lluís
Càrrec: Regidor
Grup polític: Grup Municipal CIUTADANS
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: jllbauzas@palma.es

Persona: Ribas Dietrich, Pedro Luís
Càrrec: Regidor
Grup polític: Grup Municipal CIUTADANS
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: plribasd@palma.es

Persona: Conrado Quiroga, Patricia
Càrrec: Regidora
Grup polític: Grup Municipal CIUTADANS
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: pconradoq@palma.es

Persona: Cañellas Cardona, Bartolomé
Càrrec: Regidor
Grup polític: Grup Municipal CIUTADANS
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: bcañellasc@palma.es

Persona: Palomino Sánchez, María del Carmen
Cargo: Área delegada de Función Pública
Grupo Político: Grupo Municipal PSIB-PSOE
Declaración de actividades: Ver información
Declaración de bienes: Ver información
Contacto: carmen.palomino@palma.cat

Personal directiu

Persona: Abraham Orte, Virginia
Càrrec: Coordinadora general Infraestructures. Gerent IMOV
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Bardina Pujol, Joana
Càrrec: Directora general d'Educació
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Company Corró, Rafel Joan
Càrrec: Director Gral. Habitatge i Gerent Patronat de l'Habitatge-Riba en funcions
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Copado Carralero, Francisco
Càrrec: Gerent Fundació P. i J. Miró
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Ducrós Salvá, Francisco
Càrrec: Gerent Palau de Congressos
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Ferré Freitas-Morna, Marta
Càrrec: Directora general de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Fuster Moya, Antonia
Càrrec: Coordinadora general Seguretat Ciutadana
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Gómez Reyes, Sergio
Càrrec: Director general de Comerç
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Homar Oliver, Pedro
Càrrec: Gerent Fundació Palma365
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Horrach Capó, Tina
Càrrec: Gerent Patronat Municipal Escoles d'Infants
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Horrach Estarellas, Gabriel
Càrrec: Subgerent, Director general i Director tècnic de Model Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: López Sánchez, Patricia
Càrrec: Directora general de Mobilitat
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Mascaró Cabrer, Sebastián
Càrrec: Director general Arts Visuals i Programes Públics
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Niell Llabrés, Francisca
Càrrec: Coordinadora general de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Palos Nadal, Joan Carles
Càrrec: Director general de Comunicació
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Peláez Gallego, Josefa
Càrrec: Coordinadora general de Turisme, Comerç i Treball
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Puyalto Barceló, Montserrat
Càrrec: Directora general de Protocol
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Riera Jaume, Joan
Càrrec: Gerent i Coordinador general d'Urbanisme
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Rodrigo Ramírez, Vicente
Càrrec: Director adjunt de la Defensora de la Ciutadania
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Rodríguez López, Sergio
Càrrec: Director general d'Esports
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Segura Morillas, Lucia
Càrrec: Directora general d'Igualtat, Joventut i Drets Cívics
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Sesé Masqué, Griselda
Càrrec: Directora General de Fires, Mercats i Ciutadania
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Siquier Sastre, Martí
Càrrec: Coordinador general d'Economia, Hisenda i Innovació
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Solduga Costa, Sandra
Càrrec: Coordinadora general de Batlia
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Moragues Botey, Sonia
Cargo: Gerente Emaya
Declaración de actividades: Ver información
Declaración de bienes: Ver información

Fecha última modificación:19 de Noviembre de 2019

¿Te ha sido útil esta página?
Sede Electrónica
Certificado de residencia para viajes Portal de Transparencia Solicitud Cita previa el Alcalde Palma, Ciutat Amiga de la Infància Servicios atención violencia de género Perfil del contratante Accesibilidad Oficinas de Atención a la Ciudadanía - 010 Factura electrónica Tarjeta Ciudadana Proyectos cofinanciados por Fondos Europeos Quejas y sugerencias tufaspalma.catEste enlace se abrirá en una ventana nueva No disponemos de la información que busca? Puede ejercer su derecho de acceso, haciendo una ... Este enlace se abrirá en una ventana nueva Oferta pública de trabajo Tablón de edictos y anuncios Defensor ciudadanía

© Ajuntament de Palma Plaça de Cort, 1 . 07001 Palma (Illes Balears) Teléfono: 971225900 - 630308226