Català | Español | English | Deutsch Buscar
Canal Palma YouTube Canal Ajuntament de Palma twitter Canal Ajuntament de Palma Facebook

Inicio

Registre d'interessos d'activitats i béns (2015-2019)

De conformitat amb l'article 75.7 Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local es troben inscrites en els registres d'interessos de l'Ajuntament les declaracions sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics (Registre d'Activitats) així com la declaració dels seus béns patrimonials (Registre de Béns patrimonials).

A continuació es mostren les declaracions dels/de les regidors/es electes

Persona: Noguera Ortega, Antoni
Càrrec: Batle de Palma
Grup polític: Grup Municipal MÉS-APIB
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: anoguerao@palma.cat

Persona: Jhardi Massanet, Aurora
Càrrec: 1a tinenta de batle de l'Àrea de Funció Pública i Govern Interior
Grup polític: Grup Municipal SOMPALMA
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: ajhardim@palma.es

Persona: Hila Vargas, José Francisco
Càrrec: 2n tinent de batle de l'Àrea de Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne
Grup polític: Grup Municipal PSIB-PSOE
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: jfhilav@palma.es

Persona: Moll Kammerich, Susana
Càrrec: 3a tinenta de batle de l'Àrea d'Educació i Esports
Grup polític: Grup Municipal PSIB-PSOE
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: smollk@palma.es

Persona: Molina Suárez, Aligi
Càrrec: 4rt tinent de batle de l'Àrea d'Igualtat i Drets cívics
Grup polític: Grup Municipal SOMPALMA
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: amolinas@palma.es

Persona: Truyol Caimari, Neus
Càrrec: 5a tinenta de batle de l'Àrea d'Ecologia, Agricultura i Benestar animal
Grup polític: Grup Municipal MÉS-APIB
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: ntruyolc@palma.cat

Persona: Ferrer Ripoll, Joan
Càrrec: 6è tinent de batle de l'Àrea de Mobilitat
Grup polític: Grup Municipal PSIB-PSOE
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: joan.ferrer@palma.cat

Persona: Carrió Crespí, Llorenç
Càrrec: Regidor de l'Àrea Delegada de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística
Grup polític: Grup Municipal MÉS-APIB
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: llcarrioc@palma.cat

Persona: Romero, Rodrigo Andrés
Càrrec: Regidor de l'Àrea Delegada d'Infraestructures i Accessibilitat
Grup polític: Grup Municipal SOMPALMA
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: raromero@palma.es

Persona: Pastor Montero, Angélica
Càrrec: Regidora de l'Àrea Delegada de Seguretat Ciutadana
Grup polític: Grup Municipal PSIB-PSOE
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: apastorm@palma.es

Persona: García Campos, Adrián
Càrrec: Regidor de l'Àrea d'Economia, Hisenda i Innovació
Grup polític: Grup Municipal PSIB-PSOE
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: agarciac@palma.es

Persona: Adrover Moyano, Joana Maria
Càrrec: Regidora de l'Àrea Delegada de Turisme, Comerç i Treball
Grup polític: Grup Municipal PSIB-PSOE
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: jmadroverm@palma.es

Persona: Borràs Dalmau, Mercé
Càrrec: Regidor de l'Àrea de Benestar i Drets Socials
Grup polític: Grup Municipal MÉS-APIB
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: mborrasd@palma.es

Persona: Martín Perdiz, Antònia
Càrrec: Regidora de l'Àrea de Sanitat i Consum
Grup polític: Grup Municipal SOMPALMA
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: amartinp@palma.es

Persona: Frade Bravo, Eva
Càrrec: Regidora de l'Àrea Delegada de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial
Grup polític: Grup Municipal SOMPALMA
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: efradeb@palma.cat

Persona: Paquier Aguiló, M.Helena
Càrrec: Regidora de Districte Centre, Platja de Palma i Pla de Sant Jordi
Grup polític: Grup Municipal MÉS-APIB
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: hpaquiera@palma.cat

Persona: Durán Cladera, Margarita
Càrrec: Regidora
Grup polític: Grup Municipal PP
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: mduranc@palma.es

Persona: Gijón Carrasco, Álvaro Luis
Càrrec: Regidor
Grup polític: Grup Municipal PP
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: algijonc@palma.es

Persona: Aguiló Fuster, José Ignacio
Càrrec: Regidor
Grup polític: Grup Municipal PP
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: jiaguilof@palma.es

Persona: Bauzá Alonso, Mª José
Càrrec: Regidora
Grup polític: Grup Municipal PP
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: mjbauzaa@palma.es

Persona: Rubio Aguiló, Fernando
Càrrec: Regidor
Grup polític: Grup Municipal PP
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: frubiga@palma.es

Persona: Bosch Acarreta, Lourdes
Càrrec: Regidora
Grup polític: Grup Municipal PP
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: lboscha@palma.es

Persona: Roca Bellinfante, Antonia
Càrrec: Regidora
Grup polític: Grup Municipal PP
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: arocab@palma.es

Persona: Bonet Díaz, José Javier
Càrrec: Regidor
Grup polític: Grup Municipal PP
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: jjbonet@palma.es

Persona: Sanchez Cifre, Guillermo
Càrrec: Regidor
Grup polític: Grup Municipal PP
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: gsanchezc@palma.es

Persona: Bauzá Simó, Josep Lluís
Càrrec: Regidor
Grup polític: Grup Municipal CIUTADANS
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: jllbauzas@palma.es

Persona: Ribas Dietrich, Pedro Luís
Càrrec: Regidor
Grup polític: Grup Municipal CIUTADANS
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: plribasd@palma.es

Persona: Conrado Quiroga, Patricia
Càrrec: Regidora
Grup polític: Grup Municipal CIUTADANS
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: pconradoq@palma.es

Persona: Cañellas Cardona, Bartolomé
Càrrec: Regidor
Grup polític: Grup Municipal CIUTADANS
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: bcañellasc@palma.es

Personal directiu

Persona: Abraham Orte, Virginia
Càrrec: Coordinadora general Infraestructures. Gerent IMOV
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Adillón Sastre, Joana Maria
Càrrec: Directora general Funció Pública i Govern Interior
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Bardina Pujol, Joana
Càrrec: Directora general d'Educació
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Cereijo Méndez, Óscar
Càrrec: Coordinador general de Govern municipal
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Comas Serra, Maria Antònia
Càrrec: Directora general Sanitat i Consum
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Company Corró, Rafel Joan
Càrrec: Director Gral. Habitatge i Gerent Patronat de l'Habitatge-Riba en funcions
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Copado Carralero, Francisco
Càrrec: Gerent Fundació P. i J. Miró
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: De María Arrebola, Joaquín
Càrrec: Director General Participació Ciutadana
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Ducrós Salvá, Francisco
Càrrec: Gerent Palau de Congressos
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Ferré Freitas-Morna, Marta
Càrrec: Directora general de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Fuster Moya, Antonia
Càrrec: Coordinadora general Seguretat Ciutadana
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Gómez Reyes, Sergio
Càrrec: Director general de Comerç
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: González Navarro, José Mª
Càrrec: Gerent de l'IME
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Homar Oliver, Pedro
Càrrec: Gerent Fundació Palma365
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Horrach Capó, Tina
Càrrec: Gerent Patronat Municipal Escoles d'Infants
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Horrach Estarellas, Gabriel
Càrrec: Subgerent, Director general i Director tècnic de Model Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: López Sánchez, Patricia
Càrrec: Directora general de Mobilitat
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Mascaró Cabrer, Sebastián
Càrrec: Director general Arts Visuals i Programes Públics
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Niell Llabrés, Francisca
Càrrec: Coordinadora general de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Palos Nadal, Joan Carles
Càrrec: Director general de Comunicació
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Peláez Gallego, Josefa
Càrrec: Coordinadora general de Turisme, Comerç i Treball
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Puyalto Barceló, Montserrat
Càrrec: Directora general de Protocol
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Riera Jaume, Joan
Càrrec: Gerent i Coordinador general d'Urbanisme
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Rigo Serra, Josep Maria
Càrrec: Coordinador general d'Ecologia, Agricultura i Benestar Animal
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Rincón Otero, Susana
Càrrec: Directora general de Treball. Gerent de PalmaActiva
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Rodrigo Ramírez, Vicente
Càrrec: Director adjunt de la Defensora de la Ciutadania
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Rodríguez López, Sergio
Càrrec: Director general d'Esports
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Salas Rotger, Joan Antoni
Càrrec: Director general de Benestar i Drets Socials. Gerent del PMRRS
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Segura Morillas, Lucia
Càrrec: Directora general d'Igualtat, Joventut i Drets Cívics
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Sesé Masqué, Griselda
Càrrec: Directora General de Fires, Mercats i Ciutadania
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Siquier Sastre, Martí
Càrrec: Coordinador general d'Economia, Hisenda i Innovació
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Solduga Costa, Sandra
Càrrec: Coordinadora general de Batlia
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Torres San Julián, Job
Càrrec: Gerent de l'IMI
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Trobat Sbert, Catalina Maria
Càrrec: Coordinadora general de Benestar i Drets Socials
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Funcionaris ALHCN-LD

Persona: Ballester Oliver, Miquel
Càrrec: Secretari adjunt i Director de la Secretaria de la Junta de Govern
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Cañellas Vich, Juan
Càrrec: Interventor general
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Dot Ramis, Miguel
Càrrec: Director Serveis Jurídics
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Orell Vicens, Maria Antònia
Càrrec: Directora financera - Tresorera
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Fecha última modificación:26 de Julio de 2019

¿Te ha sido útil esta página?
Sede Electrónica
Certificado de residencia para viajes Portal de Transparencia Solicitud Cita previa el Alcalde Servicios atención violencia de género Accesibilidad Oficinas de Atención a la Ciudadanía - 010 Proyectos cofinanciados por Fondos Europeos tufaspalma.catEste enlace se abrirá en una ventana nueva Perfil del contratante Factura electrónica Tarjeta Ciudadana Quejas y sugerencias No disponemos de la información que busca? Puede ejercer su derecho de acceso, haciendo una ... Este enlace se abrirá en una ventana nueva Oferta pública de trabajo Defensor ciudadanía Tablón de edictos y anuncios

© Ajuntament de Palma Plaça de Cort, 1 . 07001 Palma (Illes Balears) Teléfono: 971225900 - 630308226