Català | Español | English | Deutsch Buscar
Canal Palma YouTube Canal Ajuntament de Palma twitter Canal Ajuntament de Palma Facebook

Inicio -> El Ayuntamiento -> Organización municipal -> Estructura del Consistorio

Estructura del consistorio

Composición Pleno municipal - Legislatura 2015-2019

Si desea consultar los datos biográficos de algún regidor/a haga clic en el nombre

Persona: Noguera Ortega, Antoni
Cargo: Batle de Palma
Grupo político: Grupo Municipal MÉS-APIB
Contacto: anoguerao@palma.cat

Persona: Jhardi Massanet, Aurora
Cargo: 1a tinenta de batle de l'Àrea de Funció Pública i Govern Interior
Grupo político: Grupo Municipal SOMPALMA
Contacto: ajhardim@palma.es

Persona: Hila Vargas, José Francisco
Cargo: 2n tinent de batle de l'Àrea de Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne
Grupo político: Grupo Municipal PSIB-PSOE
Contacto: jfhilav@palma.es

Persona: Moll Kammerich, Susana
Cargo: 3a tinenta de batle de l'Àrea d'Educació i Esports
Grupo político: Grupo Municipal PSIB-PSOE
Contacto: smollk@palma.es

Persona: Molina Suárez, Aligi
Cargo: 4rt tinent de batle de l'Àrea d'Igualtat i Drets cívics
Grupo político: Grupo Municipal SOMPALMA
Contacto: amolinas@palma.es

Persona: Truyol Caimari, Neus
Cargo: 5a tinenta de batle de l'Àrea d'Ecologia, Agricultura i Benestar animal
Grupo político: Grupo Municipal MÉS-APIB
Contacto: ntruyolc@palma.cat

Persona: Ferrer Ripoll, Joan
Cargo: 6è tinent de batle de l'Àrea de Mobilitat
Grupo político: Grupo Municipal PSIB-PSOE
Contacto: joan.ferrer@palma.cat

Persona: Carrió Crespí, Llorenç
Cargo: Regidor de l'Àrea Delegada de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i políticoa Lingüística
Grupo político: Grupo Municipal MÉS-APIB
Contacto: llcarrioc@palma.cat

Persona: Romero, Rodrigo Andrés
Cargo: Regidor de l'Àrea Delegada d'Infraestructures i Accessibilitat
Grupo político: Grupo Municipal SOMPALMA
Contacto: raromero@palma.es

Persona: Pastor Montero, Angélica
Cargo: Regidora de l'Àrea Delegada de Seguretat Ciutadana
Grupo político: Grupo Municipal PSIB-PSOE
Contacto: apastorm@palma.es

Persona: García Campos, Adrián
Cargo: Regidor de l'Àrea d'Economia, Hisenda i Innovació
Grupo político: Grupo Municipal PSIB-PSOE
Contacto: agarciac@palma.es

Persona: Adrover Moyano, Joana Maria
Cargo: Regidora de l'Àrea Delegada de Turisme, Comerç i Treball
Grupo político: Grupo Municipal PSIB-PSOE
Contacto: jmadroverm@palma.es

Persona: Borràs Dalmau, Mercé
Cargo: Regidor de l'Àrea de Benestar i Drets Socials
Grupo político: Grupo Municipal MÉS-APIB
Contacto: mborrasd@palma.es

Persona: Martín Perdiz, Antònia
Cargo: Regidora de l'Àrea de Sanitat i Consum
Grupo político: Grupo Municipal SOMPALMA
Contacto: amartinp@palma.es

Persona: Frade Bravo, Eva
Cargo: Regidora de l'Àrea Delegada de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial
Grupo político: Grupo Municipal SOMPALMA
Contacto: efradeb@palma.cat

Persona: Paquier Aguiló, M.Helena
Cargo: Regidora de Districte Centre, Platja de Palma i Pla de Sant Jordi
Grupo político: Grupo Municipal MÉS-APIB
Contacto: hpaquiera@palma.cat

Persona: Durán Cladera, Margarita
Cargo: Regidora
Grupo político: Grupo Municipal PP
Contacto: mduranc@palma.es

Persona: Gijón Carrasco, Álvaro Luis
Cargo: Regidor
Grupo político: Grupo Municipal PP
Contacto: algijonc@palma.es

Persona: Aguiló Fuster, José Ignacio
Cargo: Regidor
Grupo político: Grupo Municipal PP
Contacto: jiaguilof@palma.es

Persona: Bauzá Alonso, Mª José
Cargo: Regidora
Grupo político: Grupo Municipal PP
Contacto: mjbauzaa@palma.es

Persona: Rubio Aguiló, Fernando
Cargo: Regidor
Grupo político: Grupo Municipal PP
Contacto: frubiga@palma.es

Persona: Bosch Acarreta, Lourdes
Cargo: Regidora
Grupo político: Grupo Municipal PP
Contacto: lboscha@palma.es

Persona: Roca Bellinfante, Antonia
Cargo: Regidora
Grupo político: Grupo Municipal PP
Contacto: arocab@palma.es

Persona: Bonet Díaz, José Javier
Cargo: Regidor
Grupo político: Grupo Municipal PP
Contacto: jjbonet@palma.es

Persona: Sanchez Cifre, Guillermo
Cargo: Regidor
Grupo político: Grupo Municipal PP
Contacto: gsanchezc@palma.es

Persona: Bauzá Simó, Josep Lluís
Cargo: Regidor
Grupo político: Grupo Municipal CIUTADANS
Contacto: jllbauzas@palma.es

Persona: Ribas Dietrich, Pedro Luís
Cargo: Regidor
Grupo político: Grupo Municipal CIUTADANS
Contacto: plribasd@palma.es

Persona: Conrado Quiroga, Patricia
Cargo: Regidora
Grupo político: Grupo Municipal CIUTADANS
Contacto: pconradoq@palma.es

Persona: Cañellas Cardona, Bartolomé
Cargo: Regidor
Grupo político: Grupo Municipal CIUTADANS
Contacto: bcañellasc@palma.es

Fecha última modificación:1 de Julio de 2019

¿Te ha sido útil esta página?

© Ajuntament de Palma Plaça de Cort, 1 . 07001 Palma (Illes Balears) Teléfono: 971225900 - 630308226