Català | Español | English | Deutsch Buscar
Canal Palma YouTube Canal Ajuntament de Palma twitter Canal Ajuntament de Palma Instagram Facebook

Inici -> Documentació del Sistema -> No disposam de la informació que cercau? Podeu exercir el vostre dret d'accés, fent una petició a l'Ajuntament perquè us la faci arribar.

Dret d'accés a la informació

Botó Dret Accés Informació - Indicadors

S'entén per informació pública els continguts o documents, sigui quin sigui el seu format o suport, que tingui l'Ajuntament de Palma i que hagin estat elaborats o adquirits en l'exercici de les seves funcions.

Es recorda que gran part de la informació accessible està ja publicada al web. Per això es convida a visitar-la i assegurar-se que la informació que se cerca no es troba disponible.

Per a exercir el dret d'accés establert a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern es poden utilitzar les següents vies:

Per escrit: podeu presentar la sol·licitud d'accés a qualsevol oficina de registre de l'Ajuntament de Palma.

Només cal que descarregueu el formulari següent i el presenteu emplenat Logo pdf

Telemàticament: podeu fer la sol·licitud d'accés a través de l'enllaç següent:

Podeu fer la tramitació telemàtica:

.

.

* Seguiment de les sol·licituds de dret d'accés a la informació

Per a fer el seguiment de l'expedient associat a la vostra sol·licitud es donarà un codi de seguiment, si ha indicat adreça de correu electrònic. Una vegada registrada la sol·licitud se us comunicarà el número de la vostra DMS-Dret d'accés a la informació perquè en pugueu fer el seguiment a través del 010 o del web de l'Ajuntament.

Si teniu algun dubte o suggeriment sobre la informació continguda en aquesta pàgina o sobre el funcionament general d'aquest procediment podeu contactar seguint el següent enllaç

L'Ajuntament de Palma pel que fa a la formulació de queixes i suggeriments en relació amb l'accés a la informació posa a disposició de la ciutadania:

  • Les bústies instal·lades a les oficines municipals, la ubicació de les quals es pot consultar a la web municipal
  • el Servei d'Atenció Telefònica SAT-010
  • la web de l'Ajuntament de Palma: queixes.palma.cat
  • el Registre Municipal

El Termini mitjà de resolució de queixes és aproximadament 25 días laborables, si bé, el procedimient propi del sistema de qualitat de l'Ajuntament de Palma (DE_P_Ges.Dem.Mun.Ser.) que estableix la gestió de les queixes i suggeriments, disposa que el Termini màxim és de 45 dies per a la resposta tant de queixes com de suggeriments.

* Publicació de resolucions denegatòries de l'Ajuntament en matèria de dret d'accés a la informació i informació estadística relativa a sol·licituds de dret d'accés rebudes, resoltes i desestimades.

* Reclamacions per denegació total o parcial en l'exercici del dret d'accés (una vegada exercit)

Si heu presentat una sol·licitud d'accés a la informació pública i no estau satisfets amb la resposta o no heu rebut contestació, podeu presentar una reclamació davant el Consell de Transparència i Bon Govern, amb caràcter potestatiu i prèvia a la impugnació en via contenciosa administrativa.

Condicions i procediment per a reclamar

Data darrera modificació:14 de juny de 2019

T'ha resultat útil el contingut d'aquesta pàgina?

© Ajuntament de Palma. Plaça de Cort, 1 . 07001 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971225900 - 630308226