Català | Español | English | Deutsch Buscar
Canal Palma YouTube Canal Ajuntament de Palma twitter Canal Ajuntament de Palma Instagram Facebook

Inici -> Atenció Ciutadana -> Atenció presencial - Oficines d'atenció a la ciutadania

Atenció presencial

Informació de les Oficines d'atenció presencial

També podeu consultar la relació de tràmits i gestions que es poden fer amb signatura o sense signatura digital mitjançant la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Palma  (https://seuelectronica.palma.es).

Per veure adreces, horaris i telèfons de les oficines clicau aquí

A les oficines d'atenció presencial s'ofereixen els serveis següents:

Serveis AMB CITA PRÈVIA (que es pot demanar a través del web):            

 1.  Altes al padró municipal (inscripcions procedents d'un altre municipi o l'estranger)
 2. Canvis de domicili al padró municipal  (procedents de Palma)
  (En aquests dos supòsits si són urgències justificades es poden demanar al 010). 
  Si són majors de 65 anys, poden anar a l'OAC Son Moix sense cita prèvia.
 3. Registrar sol·licituds [1] adreçades a altres administracions públiques, per als no obligats  a fer-ho telemàticament, d'acord amb l'art. 14.1 de la Llei 39/2015 (LPAC)
  (Les persones jurídiques hauran de presentar les sol·licituds telemàticament, i preferentment, a través de la seu electrònica de l'administració destinatària)

Serveis SENSE CITA PRÈVIA:

 • Informació general municipal
  • Facilitar els impresos corresponents per a les peticions a l'Ajuntament.
  • Indicar als ciutadans on són les dependències per a tramitar les seves peticions
  • Donar tota classe d'informació municipal.
 • Informació fiscal municipal
  • Donar informació fiscal municipal.
  • Autoliquidar [2] per a permisos d'obres, obertura d'establiments,   ocupacions de la via pública, guals, taxis, etc.
  • Autoliquidar [2] l'impost de vehicles de nova matriculació.
 • Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Palma
  • Registrar sol·licituds [1] destinades a l'Ajuntament de Palma .
 • Tràmits padró:
  • Altes per naixement
  • Baixes
  • Modificació de dades personals
  • Renovacions periòdiques de les inscripcions dels estrangers no  comunitaris
  • Certificats (o volants) d'empadronament 
  • Certificats de residència (per a viatjar)
 • Targeta Ciutadana
 • Entrega de notificacions i informes

Les nostres oficines estan dotades de:

 • Imatge_deficiències auditives bucles magnètics d'ajuda a persones amb deficiències auditives
 • kits d'accessibilitat visual per a persones amb dificultat de visió i de motricitat fina

_______________________________________

[1] Hi ha una sèrie d'escrits que no es poden presentar a les oficines de registre de l'Ajuntament de Palma, com poden ser: els escrits anònims; els escrits dirigits a determinats organismes (Tribunal Constitucional, Consell General del Poder Judicial, Tribunal de Comptes, jutjats i tribunals; Corts Generals, assemblees legislatives de les comunitats autònomes; Defensor del Poble i Defensor del Menor; Registre Civil, Registre Mercantil i Registre de la Propietat; cambres agràries i de comerç; universitats no vinculades a l'Estat; col·legis professionals, o Societat Estatal de Correus i Telègrafs, S.A.); les al·legacions a la Junta Electoral; les sol·licituds d'inscripció al Registre Central d'Estrangers;  les sol·licituds de Targeta d'Identitat d'Estrangers (TIE); les sol·licituds de targeta de residència de familiar de ciutadà de la Unió, o les autoritzacions inicials de residència temporal i treball per compte d'altri (sí que s'hi poden recollir les renovacions d'aquestes autoritzacions).

[2] Pagament amb targeta financera a la mateixa OAC o a qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que figuren a l'autoliquidació, o per Internet a la pàgina web de l'Ajuntament de Palma en els supòsits prevists. (https://pagaments.palmademallorca.es).

Data darrera modificació:28 de març de 2023

T'ha resultat útil el contingut d'aquesta pàgina?

© Ajuntament de Palma. Plaça de Cort, 1 . 07001 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971225900 - 630308226