Català | Español | English | Deutsch Buscar
Canal Palma YouTube Canal Ajuntament de Palma twitter Canal Ajuntament de Palma Facebook

Inici -> L'Ajuntament -> Portal de Transparència -> Registre d'interessos

Registre d'interessos d'activitats i béns

De conformitat amb l'article 75.7 Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local es troben inscrites en els registres d'interessos de l'Ajuntament les declaracions sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics (Registre d'Activitats) així com la declaració dels seus béns patrimonials (Registre de Béns patrimonials).

A continuació es mostren les declaracions dels/de les regidors/es electes

Persona: Noguera Ortega, Antoni
Càrrec: Batle de Palma
Grup polític: Grup Municipal MÉS-APIB
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: anoguerao@palma.cat

Persona: Jhardi Massanet, Aurora
Càrrec: 1a tinenta de batle de l'Àrea de Funció Pública i Govern Interior
Grup polític: Grup Municipal SOMPALMA
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: ajhardim@palma.es

Persona: Hila Vargas, José Francisco
Càrrec: 2n tinent de batle de l'Àrea de Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne
Grup polític: Grup Municipal PSIB-PSOE
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: jfhilav@palma.es

Persona: Moll Kammerich, Susana
Càrrec: 3a tinenta de batle de l'Àrea d'Educació i Esports
Grup polític: Grup Municipal PSIB-PSOE
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: smollk@palma.es

Persona: Molina Suárez, Aligi
Càrrec: 4rt tinent de batle de l'Àrea d'Igualtat i Drets cívics
Grup polític: Grup Municipal SOMPALMA
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: amolinas@palma.es

Persona: Truyol Caimari, Neus
Càrrec: 5a tinenta de batle de l'Àrea d'Ecologia, Agricultura i Benestar animal
Grup polític: Grup Municipal MÉS-APIB
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: ntruyolc@palma.cat

Persona: Ferrer Ripoll, Joan
Càrrec: 6è tinent de batle de l'Àrea de Mobilitat
Grup polític: Grup Municipal PSIB-PSOE
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: joan.ferrer@palma.cat

Persona: Carrió Crespí, Llorenç
Càrrec: Regidor de l'Àrea Delegada de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística
Grup polític: Grup Municipal MÉS-APIB
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: llcarrioc@palma.cat

Persona: Romero, Rodrigo Andrés
Càrrec: Regidor de l'Àrea Delegada d'Infraestructures i Accessibilitat
Grup polític: Grup Municipal SOMPALMA
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: raromero@palma.es

Persona: Pastor Montero, Angélica
Càrrec: Regidora de l'Àrea Delegada de Seguretat Ciutadana
Grup polític: Grup Municipal PSIB-PSOE
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: apastorm@palma.es

Persona: García Campos, Adrián
Càrrec: Regidor de l'Àrea d'Economia, Hisenda i Innovació
Grup polític: Grup Municipal PSIB-PSOE
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: agarciac@palma.es

Persona: Adrover Moyano, Joana Maria
Càrrec: Regidora de l'Àrea Delegada de Turisme, Comerç i Treball
Grup polític: Grup Municipal PSIB-PSOE
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: jmadroverm@palma.es

Persona: Borràs Dalmau, Mercé
Càrrec: Regidor de l'Àrea de Benestar i Drets Socials
Grup polític: Grup Municipal MÉS-APIB
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: mborrasd@palma.es

Persona: Martín Perdiz, Antònia
Càrrec: Regidora de l'Àrea de Sanitat i Consum
Grup polític: Grup Municipal SOMPALMA
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: amartinp@palma.es

Persona: Frade Bravo, Eva
Càrrec: Regidora de l'Àrea Delegada de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial
Grup polític: Grup Municipal SOMPALMA
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: efradeb@palma.cat

Persona: Paquier Aguiló, M.Helena
Càrrec: Regidora de Districte Centre, Platja de Palma i Pla de Sant Jordi
Grup polític: Grup Municipal MÉS-APIB
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: hpaquiera@palma.cat

Persona: Durán Cladera, Margarita
Càrrec: Regidora
Grup polític: Grup Municipal PP
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: mduranc@palma.es

Persona: Gijón Carrasco, Álvaro Luis
Càrrec: Regidor
Grup polític: Grup Municipal PP
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: algijonc@palma.es

Persona: Aguiló Fuster, José Ignacio
Càrrec: Regidor
Grup polític: Grup Municipal PP
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: jiaguilof@palma.es

Persona: Bauzá Alonso, Mª José
Càrrec: Regidora
Grup polític: Grup Municipal PP
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: mjbauzaa@palma.es

Persona: Rubio Aguiló, Fernando
Càrrec: Regidor
Grup polític: Grup Municipal PP
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: frubiga@palma.es

Persona: Bosch Acarreta, Lourdes
Càrrec: Regidora
Grup polític: Grup Municipal PP
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: lboscha@palma.es

Persona: Roca Bellinfante, Antonia
Càrrec: Regidora
Grup polític: Grup Municipal PP
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: arocab@palma.es

Persona: Bonet Díaz, José Javier
Càrrec: Regidor
Grup polític: Grup Municipal PP
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: jjbonet@palma.es

Persona: Sanchez Cifre, Guillermo
Càrrec: Regidor
Grup polític: Grup Municipal PP
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: gsanchezc@palma.es

Persona: Bauzá Simó, Josep Lluís
Càrrec: Regidor
Grup polític: Grup Municipal CIUTADANS
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: jllbauzas@palma.es

Persona: Ribas Dietrich, Pedro Luís
Càrrec: Regidor
Grup polític: Grup Municipal CIUTADANS
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: plribasd@palma.es

Persona: Conrado Quiroga, Patricia
Càrrec: Regidora
Grup polític: Grup Municipal CIUTADANS
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: pconradoq@palma.es

Persona: Cañellas Cardona, Bartolomé
Càrrec: Regidor
Grup polític: Grup Municipal CIUTADANS
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: bcañellasc@palma.es

Personal directiu

Persona: Abraham Orte, Virginia
Càrrec: Coordinadora general Infraestructures. Gerent IMOV
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Adillón Sastre, Joana Maria
Càrrec: Directora general Funció Pública i Govern Interior
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Bardina Pujol, Joana
Càrrec: Directora general d'Educació
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Cereijo Méndez, Óscar
Càrrec: Coordinador general de Govern municipal
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Comas Serra, Maria Antònia
Càrrec: Directora general Sanitat i Consum
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Company Corró, Rafel Joan
Càrrec: Director Gral. Habitatge i Gerent Patronat de l'Habitatge-Riba en funcions
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Copado Carralero, Francisco
Càrrec: Gerent Fundació P. i J. Miró
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: De María Arrebola, Joaquín
Càrrec: Director General Participació Ciutadana
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Ducrós Salvá, Francisco
Càrrec: Gerent Palau de Congressos
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Ferré Freitas-Morna, Marta
Càrrec: Directora general de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Fuster Moya, Antonia
Càrrec: Coordinadora general Seguretat Ciutadana
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Gómez Reyes, Sergio
Càrrec: Director general de Comerç
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: González Navarro, José Mª
Càrrec: Gerent de l'IME
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Homar Oliver, Pedro
Càrrec: Gerent Fundació Palma365
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Horrach Capó, Tina
Càrrec: Gerent Patronat Municipal Escoles d'Infants
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Horrach Estarellas, Gabriel
Càrrec: Subgerent, Director general i Director tècnic de Model Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: López Sánchez, Patricia
Càrrec: Directora general de Mobilitat
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Mascaró Cabrer, Sebastián
Càrrec: Director general Arts Visuals i Programes Públics
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Niell Llabrés, Francisca
Càrrec: Coordinadora general de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Palos Nadal, Joan Carles
Càrrec: Director general de Comunicació
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Peláez Gallego, Josefa
Càrrec: Coordinadora general de Turisme, Comerç i Treball
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Puyalto Barceló, Montserrat
Càrrec: Directora general de Protocol
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Riera Jaume, Joan
Càrrec: Gerent i Coordinador general d'Urbanisme
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Rigo Serra, Josep Maria
Càrrec: Coordinador general d'Ecologia, Agricultura i Benestar Animal
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Rincón Otero, Susana
Càrrec: Directora general de Treball. Gerent de PalmaActiva
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Rodrigo Ramírez, Vicente
Càrrec: Director adjunt de la Defensora de la Ciutadania
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Rodríguez López, Sergio
Càrrec: Director general d'Esports
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Salas Rotger, Joan Antoni
Càrrec: Director general de Benestar i Drets Socials. Gerent del PMRRS
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Segura Morillas, Lucia
Càrrec: Directora general d'Igualtat, Joventut i Drets Cívics
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Sesé Masqué, Griselda
Càrrec: Directora General de Fires, Mercats i Ciutadania
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Siquier Sastre, Martí
Càrrec: Coordinador general d'Economia, Hisenda i Innovació
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Solduga Costa, Sandra
Càrrec: Coordinadora general de Batlia
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Torres San Julián, Job
Càrrec: Gerent de l'IMI
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Trobat Sbert, Catalina Maria
Càrrec: Coordinadora general de Benestar i Drets Socials
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Funcionaris ALHCN-LD

Persona: Ballester Oliver, Miquel
Càrrec: Secretari adjunt i Director de la Secretaria de la Junta de Govern
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Cañellas Vich, Juan
Càrrec: Interventor general
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Dot Ramis, Miguel
Càrrec: Director Serveis Jurídics
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Orell Vicens, Maria Antònia
Càrrec: Directora financera - Tresorera
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Data darrera modificació:5 de juny de 2019

T'ha resultat útil el contingut d'aquesta pàgina?

© Ajuntament de Palma. Plaça de Cort, 1 . 07001 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971225900 - 630308226