Català | Español | English | Deutsch Buscar
Canal Palma YouTube Canal Ajuntament de Palma twitter Canal Ajuntament de Palma Facebook

Inici -> L'Ajuntament -> Portal de Transparència -> Registre d'interessos

Registre d'interessos d'activitats i béns

De conformitat amb l'article 75.7 Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local es troben inscrites en els registres d'interessos de l'Ajuntament les declaracions sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics (Registre d'Activitats) així com la declaració dels seus béns patrimonials (Registre de Béns patrimonials).

A continuació es mostren les declaracions dels/de les regidors/es electes

Persona: Hila Vargas, José Francisco
Càrrec: Batle de Palma
Grup polític: Grup Municipal PSIB-PSOE
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: jfhilav@palma.es

Persona:  Adrover Moyano, Joana María
Càrrec: Àrea de Seguretat Ciutadana
Grup polític: Grup Municipal PSIB-PSOE
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: jmadroverm@palma.cat

Persona: Navarro Duch, Elena
Càrrec: Àrea delegada de Turisme, Sanitat i Consum
Grup polític: Grup Municipal PSIB-PSOE
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: elena.navarro@palma.cat

Persona: Jarabo Vicente, Alberto
Càrrec: Àrea de Participació Ciutadana i Govern Interior
Grup polític: Grup Municipal UNIDES PODEM
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: alberto.jarabo@palma.cat

Persona: García Campos, Adrián
Càrrec: Àrea d'Economia, Hisenda i Innovació
Grup polític: Grup Municipal PSIB-PSOE
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: agarciac@palma.es

Persona: Palomino Sánchez, María del Carmen
Càrrec: Àrea delegada de Funció Pública
Grup polític: Grup Municipal PSIB-PSOE
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: carmen.palomino@palma.cat

Persona: Noguera Ortega, Antoni
Càrrec: Àrea de Cultura i Benestar Social
Grup polític: Grup Municipal MÉS-ESTIMAM PALMA
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: antoni.noguera@palma.cat

Persona: Carrió Crespí, Llorenç
Càrrec: Àrea Delegada d'Educació i Política Lingüística
Grup polític: Grup Municipal MÉS-ESTIMAM PALMA
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: llcarrioc@palma.cat

Persona: Pastor Montero, Angélica
Càrrec: Àrea d'Infraestructures i Accessibilitat
Grup polític: Grup Municipal PSIB-PSOE
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: apastorm@palma.es

Persona: Ducrós Salvá, Francisco
Càrrec: Àrea Delegada d'Esports
Grup polític: Grup Municipal PSIB-PSOE
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: francisco.ducros@palma.cat

Persona: Vivas Rivera, Sonia
Càrrec: Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI 
Grup polític: Grup Municipal UNIDES PODEM
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: sonia.vivas@palma.cat

Persona: Andrés Romero, Andrés
Càrrec: Àrea Delegada de Promoció Econòmica i Ocupació
Grup polític: Grup Municipal UNIDES PODEM
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: raromero@palma.es

Persona: Truyol Caimari, Neus
Càrrec: Àrea de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat
Grup polític: Grup Municipal MÉS-ESTIMAM PALMA
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: ntruyolc@palma.cat

Persona: Perpinyà Font, Ramón Vicenç
Càrrec: Àrea de Medi Ambient i Benestar Animal
Grup polític: Grup Municipal PSIB-PSOE
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació 
Contacte: ramon.perpinya@palma.cat

Persona: Dalmau Fortuny, Francesc Josep
Càrrec: Àrea de Mobilitat Sostenible
Grup polític: Grup Municipal PSIB-PSOE
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: francesc.dalmau@palma.cat

Funcionaris ALHCN-LD

Persona: Ballester Oliver, Miquel
Càrrec: Secretari adjunt i Director de la Secretaria de la Junta de Govern
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Cañellas Vich, Juan
Càrrec: Interventor general
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Dot Ramis, Miguel
Càrrec: Director Serveis Jurídics
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Orell Vicens, Maria Antònia
Càrrec: Directora financera - Tresorera
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Data darrera modificació:12 de juliol de 2019

T'ha resultat útil el contingut d'aquesta pàgina?

© Ajuntament de Palma. Plaça de Cort, 1 . 07001 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971225900 - 630308226