Català | Español | English | Deutsch Buscar
Canal Palma YouTube Canal Ajuntament de Palma twitter Canal Ajuntament de Palma Facebook

Inici

Obertura termini per presentar sol·licituds per a la inclusió al Cens de peticionaris del Mercats temporals de Palma -no artesanals- 2017

1 de setembre de 2017

Anunci de renovació del cens de peticionaris dels mercats municipals temporals no artesanals

D'acord amb la Provisió dictada per Batlia en data 31-07-17, i conformement amb les previsions contingudes al Títol I de les vigents Normes i barems dels mercats municipals temporals per a l'adjudicació d'autoritzacions d'ocupació (reglament aprovat definitivament pel Ple de l'Ajuntament en sessió de data 30/9/1999 i publicat en BOCAIB núm. 139, de 6/11/1999), es fa públic, perquè se'n tingui general coneixement, que el termini de presentació de sol·licituds per integrar el Cens de peticionaris per cobrir eventuals llocs de venda vacants als mercats temporals municipals del Baratillo Avingudes, Pere Garau, Santa Catalina, Son Ferriol, S'Arenal, Can Pastilla, Sa Vileta (Pl.Tarent), Coll den Rabassa, Rafal Nou i Son Fuster Vell, serà de l'1 al 30 de setembre de 2017, (ambdós inclosos). Es dóna així compliment a les previsions de renovació cada dos anys de l'esmentat Cens, contingudes a l'esmentat Reglament municipal, amb subjecció als principis de publicitat i concurrència.

Les persones interessades han d'emplenar l'imprès normalitzat i adjuntar-hi els documents que justifiquin les circumstàncies que s'hi manifestin. Aquest imprès, juntament amb diferents fulls informatius, es pot recollir a les Oficines d'Atenció a la Ciutadania (OAC) de l'Ajuntament, ubicades a: Ad. Gabriel Alomar, 18 (OAC Avingudes); Plaça de Santa Eulàlia, 9 (OAC Cort); c/Pere Llobera, 9 (OAC Pere Garau); Ad. Amèrica, 11 (OAC S'Arenal); c/ Emperadriu Eugènia, 6 (OAC S'Escorxador); c/ Margaluz, 30 (OAC Sant Agustí); Ad. Sant Ferran, 42 (edifici Policia Local - OAC Sant Ferran); Ad. del Cid, 8 (OAC Son Ferriol), i ci. de la Vileta, 40, (OAC Son Moix - accés Edifici Palau de esports); i presentar-lo al Registre General d'aquestes dependències. Així mateix, poden obtenir-lo a la pàgina web www.palma.cat

Es valoraran les peticions mitjançant l'aplicació dels barems preferencials prevists en el Títol I del Reglament municipal esmentat.

Descàrrega d'arxius

Data darrera modificació: 30 d'agost de 2017

Seu Electrònica
Certificat de residència per a viatges Portal de Transparència Sol·licitud Cita prèvia El Batle Serveis atenció violència de gènere Accessibilitat Oficines d'Atenció a la Ciutadania - 010 Projectes cofinançats per Fons Europeus Perfil del contractant Factura electrònica Targeta Ciutadana Queixes i suggeriments No disposam de la informació que cercau? Podeu exercir el vostre dret d'accés, fent una petició a l'Ajuntament perquè us la faci arribar. Aquest enllaç s'obrirà en una finestra nova Oferta pública de feina Tauler d'edictes i anuncis

© Ajuntament de Palma. Plaça de Cort, 1 . 07001 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971225900 - 630308226