Català | Español | English | Deutsch Buscar
Canal Palma YouTube Canal Ajuntament de Palma twitter Canal Ajuntament de Palma Facebook

Inici -> Atenció Ciutadana -> Cartes de compromisos.

Carta de compromisos del Servei de gestió integral de les platges i zones de bany de Palma.
Certificat conjunt amb la norma UNE 170001-2 d'accessibilitat universal.

AENOR_carta_accesibilidad

L'Ajuntament de Palma millora els seus serveis i adquereix compromisos respecte a la seva qualitat.

Amb aquesta finalitat l'Ajuntament ha implantat cartes de serveis, eines de gestió de la qualitat basades en la millora contínua, que ens permeten utilitzar nous mètodes per a servir millor la ciutadania, d'una manera més eficaç i eficient.

Les cartes de serveis informen, entre d'altres de:

 • les dades identificatives i finalitat de l'organització prestadora del servei
 • la relació de serveis prestats
 • les formes de participació als projectes de millora
 • els drets i deures de les persones usuàries
 • les formes de presentació de queixes i suggeriments
 • els compromisos de qualitat i indicadors
 • la normativa relacionada

Podeu consultar els textes a continuació:

Document complet o matriu de la carta de compromisos

Tríptic


En relació al  Servei de gestió integral de les platges i zones de bany de Palma l'Ajuntament es compromet que:

 1. Quan el servei de coordinació de les platges i zones de bany rebi informació d'una incidència pels canals prevists o la detecti mitjançant les inspeccions, s'efectua la primera gestió el mateix dia o el següent laborable en el 95% dels casos.
 2. Tenir cura del bon estat sanitari i mediambiental de les platges i les zones de bany duent a terme, el servei municipal, una inspecció ocular per 1 vegada a la setmana durant tot l'any.
 3. Durant la temporada de bany, el personal del servei de salvament i socorrisme durà a terme una inspecció addicional a les platges 2 vegades diàries
 4. Tenir cura de la neteja de l'arena mitjançant la realització d'analítiques quinzenals a les platges durant la temporada de bany.
 5. Controlar la qualitat de l'aigua durant la temporada de bany mitjançant analítiques realitzades quinzenalment a la temporada de bany (amb independència de les analítiques realitzades per l'òrgan competent -CAIB-).
 6. Que el servei d'accessibilitat sigui valorat com a molt satisfactori, amb una mitjana de 9 punts, per part dels usuaris del servei.
 7. Que el 99 % de les accions desenvolupades pel servei de salvament i socorrisme siguin de caire preventiu.
 8. Que el servei de salvament i socorrisme sigui valorat almenys amb un 8 pels usuaris de la platja a les enquestes desenvolupades per l'Ajuntament.
 9. A les demandes de servei a EMAYA en l'àmbit de les platges i zones de bany de la seva competència, es realitzarà la primera intervenció en un termini no superior a 3 dies naturals de mitjana durant la temporada de bany, i de 5 a la temporada no de bany.
 10.  Al 100% dels casos, la primera intervenció quant a les incidències relatives a infraestructures en Platges es durà a terme abans de dos dies laborables des del Registre d'aquesta.
 11. Contestar les queixes en un temps màxim de 10 dies laborables.


El seguiment del compliment d'aquests compromisos es fa trimestralment i es publica al següent document:

Quadre de comandament de la Carta de compromisos del Servei de gestió integral de les platges i zones de bany de Palma 2017.

El seguiment d'aquests indicadors dels darrers anys es publica als quadres de comandament 2010, 2011, 2012,2013, 2014, 2015 i 2016.

Podeu consultar també els indicadors de satisfacció corresponents als anys 2013, 2014 , 2015 i 2016

Data darrera modificació:10 de maig de 2017


© Ajuntament de Palma. Plaça de Cort, 1 . 07001 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971225900 - 630308226