Català | Español | English | Deutsch Buscar
Canal Palma YouTube Canal Ajuntament de Palma twitter Canal Ajuntament de Palma Facebook

Inici -> L'Ajuntament -> Portal de Transparència -> Registre d'interessos

Registre d'interessos d'activitats i béns

De conformitat amb l'article 75.7 Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local es troben inscrites en els registres d'interessos de l'Ajuntament les declaracions sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics (Registre d'Activitats) així com la declaració dels seus béns patrimonials (Registre de Béns patrimonials).

A continuació es mostren les declaracions dels/de les regidors/es electes

Regidor/a
Càrrec
Grup polític Declaració d'activitats Declaració de béns Contacte
1 Hila Vargas, José Francisco
Batle de Palma
Grup Municipal PSIB-PSOE A B jfhilav@palma.es
2 Jhardi Massanet, Aurora
1a tinenta de batle de l'Àrea de Funció Pública i Govern Interior
Grup Municipal SOMPALMA A B ajhardim@palma.es
3 Noguera Ortega, Antoni
2n tinent de batle de l'Àrea de Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne
Grup Municipal MÉS-APIB A B anoguerao@palma.cat
4 Moll Kammerich, Susanna
3a tinenta de batle de l'Àrea d'Educació i Esports
Grup Municipal PSIB-PSOE A B smollk@palma.es
5 Molina Suárez, Aligi
4rt tinent de batle de l'Àrea d'Igualtat i Drets cívics
Grup Municipal SOMPALMA A B amolinas@palma.es
6 Truyol Caimari, Neus
5a tinenta de batle de l'Àrea d'Ecologia, Agricultura i Benestar animal
Grup Municipal MÉS-APIB A B ntruyolc@palma.cat
7 Ferrer Ripoll, Joan
6è tinent de batle de l'Àrea de Mobilitat
Grup Municipal PSIB-PSOE A B jferrerr@palma.cat
8 Carrió Crespí, Llorenç
Regidor de l'Àrea Delegada de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística
Grup Municipal MÉS-APIB A B llcarrioc@palma.cat
9 Romero, Rodrigo Andrés
Regidor de l'Àrea Delegada d'Infraestructures i Accessibilitat
Grup Municipal SOMPALMA A B raromero@palma.es
10 Pastor Montero, Angélica
Regidora de l'Àrea Delegada de Seguretat Ciutadana
Grup Municipal PSIB-PSOE A B apastorm@palma.es
11 García Campos, Adrián
Regidor de l'Àrea d'Economia, Hisenda i Innovació
Grup Municipal PSIB-PSOE A B agarciac@palma.es
12 Adrover Moyano, Joana Maria
Regidora de l'Àrea Delegada de Turisme, Comerç i Treball
Grup Municipal PSIB-PSOE A B jmadroverm@palma.es
13 Borràs Dalmau, Mercé
Regidor de l'Àrea de Benestar i Drets Socials
Grup Municipal MÉS-APIB A B mborrasd@palma.es
14 Martín Perdiz, Antònia
Regidora de l'Àrea de Sanitat i Consum
Grup Municipal SOMPALMA A B amartinp@palma.es
15 Frade Bravo, Eva
Regidora de l'Àrea Delegada de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial
Grup Municipal SOMPALMA A B efradeb@palma.cat
16 Paquier Aguiló, M.Helena
Regidora de Districte Centre, Platja de Palma i Pla de Sant Jordi
Grup Municipal MÉS-APIB A B hpaquiera@palma.cat
17 Durán Cladera, Margarita
Regidora
Grup Municipal PP A B mduranc@palma.es
18 Gijón Carrasco, Álvaro Luis
Regidor
Grup Municipal PP A B algijonc@palma.es
19 Aguiló Fuster, José Ignacio
Regidor
Grup Municipal PP A B jiaguilof@palma.es
20 Bauzá Alonso, Mª José
Regidora
Grup Municipal PP A B mjbauzaa@palma.es
21 Rubio Aguiló, Fernando
Regidor
Grup Municipal PP A B frubiga@palma.es
22 Bosch Acarreta, Lourdes
Regidora
Grup Municipal PP A B lboscha@palma.es
23 Roca Bellinfante, Antonia
Regidora
Grup Municipal PP A B arocab@palma.es
24 Bonet Díaz, José Javier
Regidor
Grup Municipal PP A B jjbonet@palma.es
25 Sanchez Cifre, Guillermo
Regidor
Grup Municipal PP A B gsanchezc@palma.es
26 Bauzá Simó, Josep Lluís
Regidor
Grup Municipal CIUTADANS A B jllbauzas@palma.es
27 Ribas Dietrich, Pedro Luís
Regidor
Grup Municipal CIUTADANS A B plribasd@palma.es
28 Conrado Quiroga, Patricia
Regidora
Grup Municipal CIUTADANS A B pconradoq@palma.es
29 Cañellas Cardona, Bartolomé
Regidor
Grup Municipal CIUTADANS A B bcañellasc@palma.es
Personal directiu
Directiu/va
Càrrec
Declaració d'activitats Declaració de béns
Abraham Orte, Virginia
Coordinadora general Infraestructures. Gerent IMOV
A B
Adillón Sastre, Joana Maria
Directora general Funció Pública i Govern Interior
A B
Arola Serra, Josefa
Directora general Mobilitat
A B
Ballester Oliver, Miquel
Secretari adjunt i Director de la Secretaria de la Junta de Govern
A B
Bardina Pujol, Joana
Directora general d'Educació
A B
Cañellas Vich, Juan
Interventor general
A B
Capó Tous, Martín
Director general de Seguretat Ciutadana
A B
Cereijo Méndez, Óscar
Gerent de l'IMI
A B
Cifuentes Utrero, Francisco
Director general d'Habitatge. Gerent del PMH-RIBA
A B
Comas Serra, Maria Antònia
Directora general Sanitat i Consum
A B
Copado Carralero, Francisco
Gerent Fundació P. i J. Miró
A B
De María Arrebola, Joaquín
Director General Participació Ciutadana
A B
Dot Ramis, Miguel
Director Serveis Jurídics
A B
Ducrós Salvá, Francisco
Coordinador general de Turisme
A B
Fuster Moya, Antonia
Coordinadora general Seguretat Ciutadana
A B
Garcies Artigues, Noemí
Coordinadora Cultura
A B
Homar Oliver, Pedro
Gerent Fundació Palma365
A B
Horrach Estarellas, Gabriel
Subgerent, Director general i Director tècnic de Model Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne
A B
Meaurio Flamen, Alfonso
Gerent Palau de Congressos
A B
Niell Llabrés, Francisca
Directora general Cultura
A B
Palos Nadal, Joan Carles
Director general de Comunicació
A B
Peláez Gallego, Josefa
Directora general de Comerç
A B
Puyalto Barceló, Montserrat
Directora general de Protocol
A B
Riera Jaume, Joan
Gerent i Coordinador general d'Urbanisme
A B
Rigo Serra, Josep Maria
Coordinador general d'Ecologia, Agricultura i Benestar Animal
A B
Rincón Otero, Susana
Directora general de Treball. Gerent de PalmaActiva
A B
Rodríguez López, Sergio
Director general d'Esports
A B
Salas Rotger, Joan Antoni
Director general de Benestar i Drets Socials. Gerent del PMRRS
A B
Segura Morillas, Lucia
Directora general d'Igualtat, Joventut i Drets Cívics
A B
Serrano Moreno, Yolanda
Coordinadora general de Batlia
A B
Siquier Sastre, Martí
Coordinador general d'Economia, Hisenda i Innovació
A B
Solduga Costa, Sandra
Coordinadora general de Govern municipal
A B
Trobat Sbert, Catalina Maria
Coordinadora general de Benestar i Drets Socials
A B

Data darrera modificació:10 d'abril de 2017


© Ajuntament de Palma. Plaça de Cort, 1 . 07001 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971225900 - 630308226